IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2001
Tirajul revistei   50
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-08 10:04
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 2 / 2023  (2 din 2)18    CZU
 2023  (2 din 2)37    
Nr. 2(62) 18CZU
Nr. 1(61) 19CZU
 2022  (2 din 2)41    
Nr. 2(60) 17CZU
Nr. 1(59) 24CZU
 2021  (1 din 2)28    
Nr. 1-2(57-58) 28CZU
 2020  (2 din 2)44    
Nr. 3-4(55-56) 19CZU
Nr. 1-2(53-54) 25CZU
 2019  (2 din 2)68    
Nr. 3-4(51-52) 31CZU
Nr. 1-2(49-50) 37CZU
 2018  (2 din 2)57    
Nr. 3-4(47-48) 27CZU
Nr. 1-2(45-46) 30CZU
 2017  (2 din 2)50    
Nr. 3-4(43-44) 30CZU
Nr. 1-2(41-42) 20CZU
 2016  (3 din 2)109    
Nr. 3-4(39-40) 32CZU
Nr. 1-2(37-38) 39CZU
Nr. Ed. sp 38CZU
 2015  (2 din 2)73    
Nr. 3-4(35-36) 37CZU
Nr. 1-2(34) 36CZU
 2014  (2 din 2)71    
Nr. 3-4(31) 36CZU
Nr. 1-2(30) 35CZU
 2013  (2 din 2)66    
Nr. 3-4(27) 33
Nr. 1-2(25) 33
 2012  (2 din 2)65    
Nr. 3-4(24) 32
Nr. 1-2(22) 33
 2011  (2 din 2)55    
Nr. 3-4 28
Nr. 1-2 27
 2010  (2 din 2)56    
Nr. 3-4 30
Nr. 1-2 26
 2009  (2 din 2)62    
Nr. 3-4 30
Nr. 1-2 32
 2008  (2 din 2)73    
Nr. 3-4 37
Nr. 1-2 36
 2007  (2 din 2)75    
Nr. 3-4 34
Nr. 1-2 41
imagine

pISSN: 1857-3711
eISSN: 2345-1750
Intertext
Categoria:
  • B (01.03.2022-01.03.2026)
  • B+ (18.07.2017-18.07.2021)
  • B (27.06.2013-27.06.2017)
  • C (30.04.2009-26.06.2013)

Studii contrastive în filologia romano-germanică.Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii.Literatura română şi folclorul din Moldova.Limba română sub aspect structural, funcţional şi istoric


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole103010769381860656490
Volume34477172156
Total1064112465520762

Vizualizări   2069Descărcări   66

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins 3-4
L’herméneutique, un moyen de redécouvrir les richesses de textes spécialisés 7-16

CZU: 801.73

Variot Estelle
Reflexos longinquos do lusitanismo 17-19

CZU: 811.134.3

Gabinschi Marc
La francophonie au-delà du français 20-22

CZU: 811.133.1

Montenay Yves
Exerciţiul interpretării în formarea conţinutului enciclopedic reprezentativ 23-29

CZU: 81'25(031)

Ţăruş Didina
Sinonimia – criteriu pertinent al terminologizării 33-39

CZU: 81'373.421

Guţu Ana
Morphology of Auxiliaries in English and Romanian 40-54

CZU: 811.111’36+811.135.1’36

Drăguşin Denisa
Thematic Relations in Syntax 55-68

CZU: 81'367

Drăguşin Denisa
Variation du transfert positif à l’interieur de l’interlangue 69-74

CZU: 811.133'373.423

Câșlaru Mariana-Diana
Problematics of the Systems Understanding Natural Languages 75-83

CZU: 81’37

Cameneva Zinaida , Popescu Anatol
El arte como medio para la enseñanza/aprendizaje de español como lengua extranjera 84-87

CZU: 811.134.2

Merino-Manueco Susana
Grammar Ways of Text Emphasis 88-94

CZU: 81’36

Podoliuc Tatiana
Idioms and Idiomacity – Lexical and Grammatical Specifics of the Phraseological Antonyms in English and Romanian 95-101

CZU: 811.111’373+811.135.1’373

Buzea (Ionescu) Oana Roxana
Particularităţi de predare-învăţare a pronunţiei engleze în contextul formării şi dezvoltării competenţelor communicative 102-109

CZU: 37.016:811.111’353

Chirdeachin Alexei
Structura internă a cuvintelor: studiu realizat în baza lexicului spaniel 110-123

CZU: 811.134.2’373

Ostafii Valeriu
Technologies in the Class of English for Specific Purposes 124-130

CZU: 811.111

Petrea Galina
The Use of Interactive Whiteboard Technology in the English Classroom 131-136

CZU: 811.111

Blajin Cristina , Duhlicher Olga
Aspectul semantic al verbelor ergative 137-142

CZU: 81’37

Buimestru Nina , Ababii Valentina
О единицах лингвосоциокультурной компетентности иностранных студентов-филологов 143-149

CZU: 37.016:811.161.1

ЧЕНЬ Чунься
Buna organizare a proceselor redacționale în presa scrisă 150-158

CZU: 070

Maxim Dumitru
Dimensiunea feminină a canonului literar din perspectiva egalității de gen 161-166

CZU: 82.0

Prus Elena
Multiculturalidad y trabajo en valores con el alumnado universitario a través del desarrollo de competencias socioemocionales 167-175

CZU: 81:316.7

Pozo-Rico Teresa , Gilar-Corbi Raquel , Ostafii Valeriu
Hermeneutica mitului antic în abordarea cercetărilor italieni 176-185

CZU: 801.73:821.131.1

Fonari Victoria
Maeterlinck, precursor al noului teatru 186-191

CZU: 821.133.1-2

Milu-Vaidesegan Anca
„Tema pentru acasă”de Nicolae Dabija: univers narativ 192-208

CZU: 821.135.1(478).09

Tamazlacaru Elena
Poetul Grigore Vieru și intertextul lingvistic 209-216

CZU: 821.135.1.09

Ursenco Igor
Multicultural Issues in 20th Century American Literature 217-220

CZU: 821.111(493).09

Brunello Adrian
Reverberații ale motivului narcisic în romanul „Un veac de singurătate” de Gabriel García Márquez 221-230

CZU: 821.134.2.09

Baraga Victoria
Трикстерски-смеховая гармонизация концепта «Ибсеновская Нора» в реинтерпретации Роберта Вальзера 231-241

CZU: 821.113.5.09

Кушнир Жозефина
Actualitatea universului artistic conradian 242-247

CZU: 821.111.09

Crecicovschi Ecaterina
Nostalgie și identitate la Ștefan Baștovoi și Vasile Ernu 248-254

CZU: 821.135.1.09

Drăgulănescu Sebastian
Stylistic, Poetic and Literary Dictionaries of the XIth and XXth Century 255-262

CZU: 81’38

Azmanova Natalia
Structuri cronotopice în romanul „Viața și moartea nefericitului Filimon...” de Vladimir Beșleagă 263-271

CZU: 821.135.1.09

Gherman Oxana
Dezvoltarea Internetului – impact major în comunicarea globală 272-276

CZU: 070:004

Pintilii Ionel
Роль В. Гутора и В. Булычева в создании концепции «развивающего фортепиано» 277-283

CZU: 786:37.016

Мельник Тамара
Social Representation: Valencies of Human Reality 284-290

CZU: 316.6

Melentieva Aliona
Dorian Gray’s Syndrome 291-294

CZU: 821.111.09

Gandrabur Dorin