IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică", Ediția 1
Chişinău, Moldova, 14-15 septembrie 2016
Cuvinte-cheie (587): Ecology (6), sol (4), aer (3)
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
Cautare
Locul publicării: Chişinău
Editura: Editura Presa universitară bălțeană, Bălţi & Editura Vasiliana ’98, Iaşi
Anul publicării: 2016
Numărul de pagini: 779
ISBN: 978‐9975‐9611‐3‐4.
CZU: 574+349.6(082)=135.1=111=161.1 P 93
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2016  149CZU
Disponibil în IBN: 29 august 2023
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (4)Tehnică (12)Ştiinţe agricole (35)Chimie (7)Biologie (81)Geologie şi Mineralogie (24)Economie (26)Filosofie (1)Geografie (9)Drept (3)Pedagogie (1)Medicină (6)Studiul artelor, culturologie (1)Psihologie (1)Sociologie (1)