IBN
Close
Moraru Victor Ştefan
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Articole în reviste din RM - 66. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 8

Constantin Gh. Marinescu la 90 de ani
Roşca Alexandru, Rusnac Gheorghe, Moraru Victor, Cuşnir Valerii, Juc Victor, Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Valeriu Cușnir la 60 de ani
Juc Victor1, Sprincean Serghei1, Roşca Alexandru1, Moraru Victor1, Mocanu Victor1, Albu Natalia1, Brînză Sergiu2, Mîndru Valeriu1
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalizarea ca emblemă a realității
Rusnac Gheorghe12, Moraru Victor3
1 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 2(81) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurnalismul cetățenesc - reflecție a inovațiilor actuale în sfera mediatică
Moraru Victor1, Pintilii Ionel2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(81) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrația în contextul globalizării
Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 4 July, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un fenomen nou in vizorul sociologiei: Luca Vincenti. Bandele de stradă. - Iași: Auto-Publish, 2018. 215 p.
Moraru Victor1, Iovan Marţian2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Moldoscopie
Nr. 3(82) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интернет-ресурсы в арсенале коммуникационных инструментов международных организаций
Морару Виктор, Друцэ Ана
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль вторых поколений миграции в формировании диаспоры Республики Молдова  политические и социальные последствия
Морару Виктор, Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 2 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Copiii migranţilor moldoveni din Italia: particularităţi ale procesului de integrare
Moraru Victor1, Cheianu-Andrei Diana2, Deleu Ecaterina1
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-36. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul migraţiei asupra participării tinerilor de 15-29 ani pe piaţa muncii din Republica Moldova
Moraru Victor1, Deleu Ecaterina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 23 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 10

Coordonatele comunicării politice prezidenţiale
Moraru Victor1, Rusu Liliana2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(73) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elementele definitorii ale noului spațiu public
Moraru Victor1, Rusu Liliana2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(72) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 April, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generaţii secunde de migraţie: implicaţii politice şi sociale. Cazul cetăţenilor moldoveni din Italia
Moraru Victor1, Deleu Ecaterina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Moldoscopie
Nr. 4(75) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 December, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul globalizării asupra activității mass-mediei
Moraru Victor1, Lescu Mihail2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(171) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile media - instrument al renovării comunicării parlamentare
Moraru Victor1, Rusu Liliana2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(170) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile media – factor reformator al comunicării politice
Moraru Victor1, Rusu Liliana2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(74) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie: Andrei Marga. Explorări în prezent.
Iovan Marţian1, Moraru Victor2
1 Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(172) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii modale în dezbaterea electorală televizată (studiu de caz)
Moraru Victor1, Ciumacenco Valentina2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(172) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un explorator apreciat al zonei de interferenţă dintre istorie şi filosofie. Profesorul universitar Gheorghe Bobână la 70 de ani
Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţele valorilor europene
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 2(73) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 67