IBN
Close

113Publicaţii

1457Descărcări

48255Vizualizări

Moraru Victor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 77. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 15.
Cărţi - 3. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 3
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole cat. B - 35
 • 3.1.4.Articole cat. C - 21
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 21
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 7
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 8

2022 - 2

La République de Moldova:les enjeux du passé, du présent et de l´avenir
Moraru Victor
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-57-321-4
Disponibil online 22 August, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursele acţiunii civice: dezvoltarea comunitară. Seria „Inovații sociale”
Moraru Victor, Stepanov Georgeta
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
Chişinău, 2022
Disponibil online 23 August, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 11

Dialogul social: implicații mediatice
Moraru Victor, Stepanov Georgeta, Manolescu Mădălina
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați,
Chişinău, 2021
Disponibil online 22 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discursul partidelor politice din Republica Moldova privind migrația și diaspora
Moraru Victor , Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(185) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forțele sindicale și interesele sociale. (Traducere)
Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurnalismul contemporan între formatul tradițional și imperativul schimbării
Moraru Victor1 , Pintilii Ionel2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Apollonia din Iași
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mass-media din Republica Moldova la 30 de ani de independență
Moraru Victor1 , Stepanov Georgeta2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul acţiunii simbolice în sfera politică
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidential rhetoric as source of symbolic politics
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 3(94) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 26 February, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revoluţii. (Traducere
Moraru Victor , Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(187) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 April, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Televiziunea ca mod de existență. Reflecții pe marginea cărții „Jurnalismul de televiziune” de Dumitru Țurcanu
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Labyrinths of Symbolic Politics
Moraru Victor
Institute of Legal, Political and Sociological Research
Философия и вызовы современности к 90-летию Института философии НАН Беларуси
Vol. 2. 2021. Минск, Республика Беларусь. ISBN 978-985-581-489-5 (т. 2); 978-985-581-487-1.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea intelectuală și morală a clasei deputaților. (Traducere)
Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Diasporic media: moldovan emigrated citizens and civic activism
Moraru Victor1 , Deleu Ecaterina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Labirinturile comunicării televizuale
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lider în domeniul învățământului și al științelor economice. Acad. Grigore BELOSTECINIC la 60 de ani
Moraru Victor , Stratan Alexandru
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul dialogului social în activitatea mass-mediei: repere conceptuale
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 4(91) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Academicianul Alexandru N. ROȘCA la 85 de ani
Juc Victor , Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gaetano MOSCA. Clasa politică (traducere de Victor MORARU)
Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Itinerarul definirii unui concept: generaţii secunde de migranți
Moraru Victor1 , Rusnac Gheorghe2 , Deleu Ecaterina3
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-48. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 116