IBN
Close

106Publicaţii

1857Descărcări

76649Vizualizări

Saca Victor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 81. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 3.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 30
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 27
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 12
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 18
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 5

  Actorii și agenții interesului național și ai securității naționale
Saca Victor1 , Hîrbu-Bencheci Diana12
1 Moldova State University,
2 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Studii naționale de securitate
Nr. 1(5) / 2022 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 27 June, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pedagog, savant, manager, diplomat, om al cetății. Academicianul Gheorghe RUSNAC la 80 de ani
Moraru Victor , Saca Victor , Guzun Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(67) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul procesului de negociere în raportul securitate regională – securitate națională: cazul Republicii Moldova
Saca Victor , Buzu Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
9. 2022. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 10 August, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Soluționarea conflictului transnistrean din perspectiva relațiilor Republicii Moldova cu statele vecine
Saca Victor , Nepoliuc Vlad
Universitatea de Stat din Moldova
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
9. 2022. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 August, 2022. Descarcări-29. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The relationship of modernization - decision-making process in the context of the needs of the public interest. the experience of the Republic of Moldova
Saca Victor1 , Bogos Tatiana2
1 Moldova State University,
2 Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Scientific Research and Innovation”
2022. Dnipro. ISBN 978-617-95218-5-0.
Disponibil online 29 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

  Interese publice și relaţii publice: semnificaţii și interacţiuni. Cazul Republicii Moldova
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reflecții asupra relației interes național – europenizare în contextul experienței societății în schimbare (cazul Republicii Moldova)
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3459-7-2.
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Relația interes public–proces decizional–modernizarea administrației publice locale în unele țări din spațiul ex-sovietic
Saca Victor1 , Bogos Tatiana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative (RTSA)
Nr. 2(49) / 2021 / ISSN 1454-1378 / ISSNe 2247-8329
Disponibil online 24 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

  Abordări de mitologie politică în contextul securității
Saca Victor , Burdila Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Studii naționale de securitate
Nr. 2(2) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 6 August, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Considerații privind evoluția relației interes national –securitate (exemplul societății în schimbare)
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Studii naționale de securitate
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 April, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Probleme de impact a politicii externe asupra procesului de consolidare și promovare a interesului naţional al Republicii Moldova
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Realităţi şi perspective ale relaţiei ştiinţă politică – politică ştiinţifică. Cazul Republicii Moldova
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Relația interese publice - proces decizional administrativ local în țările spațiului comunitar european: studiu comparativ
Saca Victor1 , Bogos Tatiana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(91) / 2020 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul securității naționale în asigurarea interesului național
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Mandatul de securitate: probleme actuale de interpretare, legislaţie şi practică
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-56-783-1.
Disponibil online 28 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

  Contribuții la modernizarea procesului instructiv-didactic și științific al administrației publice: conferențiarul universitar Aurel SÎMBOTEANU la 70 de ani
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Interesul național și problemele guvernării în contextul transformărilor democratice. Cazul Republicii Moldova
Saca Victor , Leahu Ilie
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(86) / 2019 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Manifestări ale purtătorilor de interes national în contextul relației valorice continuitate/discontinuitate (Exemplul Republicii Moldova)
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.2, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 16 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reorganizarea teritorială a puterii locale - imperativ al modernizrii Republicii Moldova
Cornea Sergiu
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
Cluj-Napoca, 2019
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar la 70 de ani
Rusnac Gheorghe1 , Roşca Alexandru2 , Moraru Victor2 , Marin Constantin3 , Moşneaga Valeriu3 , Saca Victor2 , Stepanov Georgeta2 , Varzari Pantelimon4
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-1084
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Structura interesului public în condițiile societății în schimbare
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Un model de perseverență și devotament în explorarea sistemului educațional și de cercetare al administrației publice din Republica Moldova Aurel SÎMBOTEANU, prorector al Academiei de Administrare Publică, doctor, conferențiar universitar, la 70 de ani
Saca Victor
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Valențe paradigmatice ale comportamentului politic de masă: general și particular
Saca Victor , Garbuz Olesea
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-889
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

  Aspecte ale modernizării sociopolitice a Republicii Moldova în contextul tranziției spre democrație
Saca Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3043-8-2.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Considerații privind modernizarea sociopolitică a societății în transformare (Cazul Republicii Moldova)
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
SS. 2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea politicienilor și a funcționarilor publici din perspectiva elaborării și implementării politicilor publice: caracteristici și tendințe
Saca Victor1 , Azizov Nighina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Fundamentarea legală a procesului decizional din cadrul Administraţiei Publice Locale a Republicii Moldova: reflecții analitice
Saca Victor1 , Solomon Oleg2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Ministerul Apărării al RM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(178) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul intereselor publice asupra procesului decizional: repere teoretico-practice
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-94. Vizualizări-1148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Procesul descentralizării administrației publice și semnificațiile interesului public. Cazul Republicii Moldova
Saca Victor1 , Bedros Andrei2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(83) / 2018 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Raportul dintre democratizare și modernizare în condițiile societății în schimbare
Saca Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-144-49-0.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

  Decizia de grup în cadrul organizației publice: reflecții analitice
Saca Victor1 , Solomon Oleg2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Ministerul Apărării al RM
Moldoscopie
Nr. 3(78) / 2017 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-114. Vizualizări-1450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul globalizării asupra procesului democratic din țările spațiului postcomunist
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS. 2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reflecții analitice asupra conceptului Centrul Guvernului
Saca Victor1 , Solomon Oleg2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Ministerul Apărării al RM
Administrarea Publică
Nr. 2(94) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 June, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Relaţia democratizare – modernizare în sistemele politice ale CSI. Specificul Republicii Moldova, Ucrainei și Federaţiei Ruse
Saca Victor , Ciobanu Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 October, 2017. Descarcări-46. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Semnificația intereselor publice în contextul câmpului politic-administrativ
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Semnificații paradigmatice ale relației globalizare – transformare democratică
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-916-2.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Transformările sociopolitice din spațiul postcomunist între factorii globali, regionali și locali
Saca Victor1 , Rusnac Gheorghe23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP,
3 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 2(77) / 2017 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-57. Vizualizări-1080
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Un arhitect și explorator al științei politice din Republica Moldova: academicianul Gheorghe Rusnac la 75 de ani
Saca Victor , Guzun Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(79) / 2017 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 2 February, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-968
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

  Aspecte analitice de gen ale alegerilor locale 2015 din Republica Moldova
Saca Victor1 , Sudeneanscaia Elena2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(72) / 2016 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 15 April, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul mentalității asupra calităţii democraţiei în societăţile de tranziţie a Federației Ruse, Ucrainei și Republicii Moldova
Saca Victor , Tataru Valeriu
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(172) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mecanismul şi ritmurile modernizării sociopolitice a Republicii Moldova în contextul proceselor integraţioniste
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modernizarea sociopolitică şi valorificarea procesului democratic. Cazul Republicii Moldova
Saca Victor12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Prevederi de politică externă în documentele programatice și activitatea partidelor politice din Republica Moldova. Chișinău
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(171) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Recenzie: Victor Juc ; Veaceslav Ungureanu. Interesele geopolitice ale marilor puteri şi impactul lor asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova. Chişinău
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(172) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-38. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Republica Moldova intre dimensiunile schimbării şi modernizării politice
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(73) / 2016 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Semnificații analitice ale tranzițiilor și transformărilor politice actuale
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(75) / 2016 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 3 December, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 8

  Aspecte generale și particulare ale politicilor de guvernare în condițiile republicii Moldova
Saca Victor , Teut Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(167) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 July, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Politici integraționiste în contextul modernizării social-politice a Republicii Moldova.
Saca Victor1 , Varzari Pantelimon2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(68) / 2015 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 30 October, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-944
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Procesul decizional din cadrul administraţiei publice centrale a Republicii Macedonia
Saca Victor1 , Solomon Oleg2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(85) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 21 April, 2015. Descarcări-26. Vizualizări-985
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Recenzie: Victor Juc. Silvia Mîtcu. Activități nemilitare ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. Chișinău: F.E.-P. „Tipografi a Centrală”, 2015.160 p.
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(168) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 12 December, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reflecţii asupra proceselor integraţioniste ale Republicii Moldova în contextul relaţiei democratizare - modernizare
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 5 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 107