IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2004
Fondatori
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea Americană din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-08-20 08:47
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2021  (4 din 4)61
  2020  (4 din 4)63
  2019  (4 din 4)60
  2018  (4 din 4)62
  2017  (4 din 4)63
  2016  (4 din 4)70
  2015  (4 din 4)63
  2014  (4 din 4)60
  2013  (4 din 4)61
  2012  (4 din 4)52
  2011  (4 din 4)60
  2010  (3 din 4)48
  2009  (2 din 4)39
  2008  (3 din 4)37
  2007  (4 din 4)59
  2006  (2 din 4)24
  2005  (2 din 4)24
  2004  (2 din 4)31
  2003  (3 din 4)32
  2002  (2 din 4)32
  2001  (2 din 4)33
  2000  (2 din 4)30
imagine

pISSN: 1812-2566
Moldoscopie
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2015.01.01-2018.11.24)
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate.

Probleme politico-filozofice şi socio-demografice.

RM în context istoric, politic şi cultural european


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2000 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole106493887222816409167
Volume71609092488
Total113599978125304

Vizualizări   942Descărcări   105

Conţinutul numărului de revistă

Aurelia Peru-Balan: ”știinta politică are genul feminin”

7-9

CZU: 32(478)(092)

Dumbraveanu Luminita

Practici de succes ale instituțiilor societății civile în dezvoltarea comunităţilor din raioanele Şoldăneşti, Orhei şi Cahul

10-28

CZU: 316.334.55/56:352(478)

Budurina-Goreacii Carolina

Procesul descentralizării administrației publice și semnificațiile interesului public. Cazul Republicii Moldova

29-37

CZU: 35.072.1(478)

Saca Victor , Bedros Andrei

Историографические основы исследования феномена торговли людьми

38-55

CZU: 326.4+343.43

Алистратова Оксана

Orientările valorice ale tineretului din Republica Moldova și România

56-62

CZU: [316.346.2-053.6+316.614](478+498)

Andrieş Vasile

Rolului sistemului de securitate internaţională în contracararea riscurilor și amenințărilor asimetrice

63-71

CZU: 327

Bencheci Marcel , Hîrbu-Bencheci Diana

Dimensiuni heraldice ale simbolurilor naţional-statale ale Republicii Moldova

72-79

CZU: 929.6(478)

Mînăscurtă Cezar

Labyrinths of federalism: the way of Kurdistan

80-90

CZU: 323.2(567)

Moraru Victor , Sulaiman Rafic

Political-electoral transformations in Israel in the contemporary period: historical and political approach

91-99

CZU: [324+329](569.4)(091)

Naamna Mohammad

Comunicarea electorală: reglementarea comportamentului mass-media în campaniile electorale din Republica Moldova

100-113

CZU: [324+32.019.51:654.19](478)

Peru-Balan Aurelia , Sitari Daniela

Dezvoltarea capacităților de antreprenoriat social ale diasporei ca dimenisune a politicii de stat în domeniul relațiilor cu diaspora

114-124

CZU: [327.58+338.2](478)

Porcescu Sergiu , Donu Violina

Sistemul de raportare electronică a veniturilor și cheltuielilor partidelor politice – clauză de sporire a transparenței finanțării partidelor politice

125-152

CZU: 329:336:004(478)

Svetlicinaia Rodica , Iaţco Mariana , Turco Tatiana , Cabacenco Pavel

Impactul factorului energetic asupra politicii externe a statelor

153-160

CZU: 327+620.9

Ejova Cristina , Demianenco Alexandru

Белоруссия и безвизовый режим ЕС

161-173

CZU: 327(476+4)

Мошняга Валериу , Мошняга Георге

Colaborarea Republicii Moldova cu NATO în noile condiții geopolitice

174-183

CZU: 327.7(478)

Pîrţac Grigore , Stan Valentina

Инновационно-цифровая революция: вызовы, угрозы и риски

184-198

CZU: 327+33:004

Сакович Василий

Об особенностях европейской политики в странах Восточного Партнерства: процесссы модернизации и реформ

199-209

CZU: [327:061.1EU](4-15)

Стеркул Наталья