IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-19 11:33
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 3)
  2018  (3 din 3)
  2017  (3 din 3)
  2016  (3 din 3)
  2015  (3 din 3)
  2014  (3 din 3)
  2013  (3 din 3)
  2012  (3 din 3)
  2011  (3 din 3)
  2010  (3 din 3)
  2009  (3 din 3)
  2008  (3 din 3)
  2007  (3 din 3)
  2006  (2 din 3)
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


Membrii Colegiului de redacție

NrNumele, prenumele, patronimicGrad/titlu ştiinţific/academicOrganizaţia, ţaraFuncţia (perioada)
1Ciumac Svetlana Petrudr., conf.cerc.Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Republica MoldovaSecretar responsabil
2Juc Victor Iondr.hab, conf.univ.Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Republica MoldovaRedactor-şef adjunct
3Moraru Victor Ştefandr.hab, prof.univInstitutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Republica MoldovaRedactor şef
4Bobână Gheorghe Eusebiudr.hab, prof.cerc.Institutul de Istorie al AŞM, Republica MoldovaMembru
5Timuş Andrei Ivanm.c., dr.hab, prof.univInstitutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Republica MoldovaMembru
6Roşca Alexandru Niconacad., dr.Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Republica MoldovaMembru
7Varzari Pantelimon Mihaildr.hab, prof.cerc.Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Republica MoldovaMembru
8Pascaru Ana Ilariondr.hab, conf.cerc.Institutul de Istorie al AŞM, Republica MoldovaMembru
9Mîndru Valeriu Iliedr., conf.cerc.Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Republica MoldovaMembru
10Dima Teodor Membru
11Paladi Gheorghe Andreiacad., dr.habInstitutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, Republica MoldovaMembru
12Gagauz Olga Evseidr.hab, conf.cerc.Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, Republica MoldovaMembru
13Claret Philippe Membru
14Ursul Arcadie D.Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Republica MoldovaMembru
15Mocanu Victor Ioandr., conf.cerc.Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM, Republica MoldovaMembru

Publicațiile colegiului de redacție în WoS și/sau Scopus

1Gagauz OlgaGAGAUZ, Olga; GRIGORAŞ, Ecaterina; . Dinamica fertilităţii în Republica Moldova şi ţările ex-sovietice din regiunea Europeană: convergenţe şi divergenţe.In: Calitatea Vietii. 2018, nr. 4(29), pp. 365-392. ISSN -.
2Mocanu VictorNEGURĂ, Petru; MOCANU, Victor; POTOROACĂ, Mihail; . Coeziunea socială în Republica Moldova din perspectiva apartenenței, încrederii și solidarității sociale (2016–2018).In: Calitatea Vietii. 2019, nr. 2(30), pp. 162-188. ISSN -.
3Roşca AlexandruRABOSAPCA, Irina; ROŞCA, Alexandru; . The National Services Network EURAXESS As an Efficient Tool For Integration In the European Research Area.In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 1(30), pp. 100-102. ISSN 1857-0070.
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10132450363793450
Volume41195041264
Total10542645405057
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   427Descărcări   127

Conţinutul numărului de revistă

Reactualizarea coordonatei confesional-religioase a relațiilor internaționale postrăzboi rece

7-30
Juc Victor

Interdisciplinaritatea studiilor europene

31-39
Străuţiu Eugen

Unele stereotipuri în politica externă a Republicii Moldova pe coordonata relațiilor cu actori din arealul geopolitic musulman

40-57
Grosu Ruslana

Considerente conceptual-teoretice privind buna guvernare

58-72
Varzari Pantelimon

Valențe paradigmatice ale comportamentului politic de masă: general și particular

73-86
Saca Victor, Garbuz Olesea

Principiile, obiectivele și condițiile realizării cu succes a reformei organizării teritoriale a puterii locale în Republica Moldova

87-101
Cornea Sergiu

Impactul votului mixt asupra calității clasei politice din Republica Moldova

102-117
Mîndru Valeriu, Peru-Balan Aurelia

Penitenciarele din Republica Moldova: un sistem de penalizare a săracilor (II)

118-127
Negură Petru

Provocări în reconcilierea vieții de familie și vieții profesionale a mamelor cu copii de vârstă preșcolară

128-139
Chistruga-Sinchevici Inga, Bargan Natalia

Preliminarii privind fi losofi a reînnoirilor în societate

140-150
Pascaru Ana

Discursul memoriei în contextul sociocultural contemporan

151-169
Troianowski Lidia

Progresul științei și obstacolele epistemologice din perspectiva raționalismului integral al lui G. Bachelard

170-180
Inglis Iulia

Legalitatea constrângerii juridice - factor de asigurare a securității persoanei

181-191
Costachi Gheorghe

Probleme actuale ale legislației electorale a Republicii Moldova: dimensiuni politico-juridice

192-202
Arseni Alexandru, Rusandu Ivan

Combating different forms of terrorism manifestations: general and criminal law issues

203-217
Sîli Vitalie

Planifier le compte rendu et l’utilisation des informations dans l’evaluation de l’impact social des projets et des programmes dans l’administration publique

218-226
Toma Alexandru

Oportunități generate de economia colaborativă în creșterea performanțelor sectorului agricol

227-234
Vulpe Alexandru-Gabriel

Израильско-палестинский конфликт: генезис и попытки урегулирования в рамках переговорного «Процесса Осло»

235-248
Sayed Sayed

Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european

249-253
Pîrţac Grigore

Evoluția clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice și politice

254-256
Ţurcanu Dumitru

Asigurarea cu pensie de întreținere a copiilor cu părinți divorțați

257-258
Oceretnîi Anastasia

Iurie Caraman la a 60-a aniversare

259-260
Mîndru Valeriu

Борис И. Сосна – 65 лет

261-262
Русанду Иoн