IBN
Închide
Pascaru Ana
Cuvinte-cheie (92): philosophy (7), renew (4), society (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Doctor habilitat Gheorghe Bobână la 75 de ani
Juc Victor1 , Pascaru Ana2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The perspective of the transformation of the party in full manifested in the becoming society
Pascaru Ana
Institute of History
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 5 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecții asupra societății între pandemie și post pandemie
Pascaru Ana
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(185) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Dimensiunea reorientărilor filosofice din societate în pandemie
Pascaru Ana
Institutul de Istorie
Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie
Ediţia 18. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Refracția fi losofică a problemelor din societate în două decenii de secol XXI
Pascaru Ana
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(183) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 19 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retrospectiva competenței din comunitate în pandemie
Pascaru Ana
Institutul de Istorie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind rigoarea noțională
Pascaru Ana
Institutul de Istorie
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Continuitate și discontinuitate în moștenirea filosofică
Pascaru Ana
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epistemic prospects on the knowledge based society
Pascaru Ana
Institute of History
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-75-1.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preliminarii privind fi losofi a reînnoirilor în societate
Pascaru Ana
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prospectări epistemice privind societatea bazată pe cunoaștere
Pascaru Ana
Institutul de Istorie
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-75-1.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Elemente de fi losofi e socială la Est și Vest de Prut
Pascaru Ana
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de filosofie socială la Est și Vest de Prut
Pascaru Ana
Institutul de Istorie
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-59-5.
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reintegrarea fundamentelor cunoașterii în societate
Pascaru Ana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Acribia în filosofia catalizată de societatea bazată pe cunoaștere
Pascaru Ana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O taxonomie a factorului structural în societatea din Republica Moldova
Pascaru Ana
Institutul de Istorie al AŞM
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 25 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recuperări axiologice: Sfatul Țării
Pascaru Ana
Institutul de Istorie al AŞM
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recuperări organizaţionale in administraţia Republicii Moldova
Pascaru Ana
Universitatea New-Port
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerații privind organizarea societății în Republica Moldova
Pascaru Ana
Universitatea New-Port
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Contemporaneitatea conexiunilor în filosofie
Pascaru Ana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(170) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 39