IBN
Închide
Pascaru Ana Ilarion
Cuvinte-cheie (52): philosophy (4), filosofie (3), administrative organization (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Preliminarii privind fi losofi a reînnoirilor în societate
Pascaru Ana
Institutul de Istorie
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Elemente de fi losofi e socială la Est și Vest de Prut
Pascaru Ana
Institutul de Istorie
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de filosofie socială la Est și Vest de Prut
Pascaru Ana
Institutul de Istorie
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-59-5.
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reintegrarea fundamentelor cunoașterii în societate
Pascaru Ana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Acribia în filosofia catalizată de societatea bazată pe cunoaștere
Pascaru Ana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O taxonomie a factorului structural în societatea din Republica Moldova
Pascaru Ana
Institutul de Istorie al AŞM
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 25 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recuperări axiologice: Sfatul Țării
Pascaru Ana
Institutul de Istorie al AŞM
Centenar Sfatul Ţării: 1917 – 2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
Vol. 1. 2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recuperări organizaţionale in administraţia Republicii Moldova
Pascaru Ana
Universitatea New-Port
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerații privind organizarea societății în Republica Moldova
Pascaru Ana
Universitatea New-Port
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Contemporaneitatea conexiunilor în filosofie
Pascaru Ana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(170) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recuperarea tradiţiei şi necesitatea inovării în organizarea administrativă a Republicii Moldova
Pascaru Ana
Universitatea New-Port
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 31 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Considerații filosofice asupra independenței societății contemporane: cazul republicii Moldova
Pascaru Ana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(167) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 July, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inocularea descentralizării axiologice în conceptul societate bazată pe cunoaștere
Pascaru Ana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(168) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 12 December, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Aspecte identitare în dialogul cultural dintre migranţi și reprezentanţii societăţii de adopţie
Pascaru Ana, Roşca Mariana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(166) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 January, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocupări epistemice privind cadrul societăţii bazate pe cunoaştere
Pascaru Ana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(165) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 14 July, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Corelaţia civilizaţional – cultural în societatea bazată pe cunoaştere
Pascaru Ana
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(162) / 2013 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moştenirea ca valenţă spirituală în contextul culturii naţionale
Pascaru Ana
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(163) / 2013 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Cercetările în domeniul filosofiei şi practica instituţionalizării lor în cadrul AŞM
Pascaru Ana
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(156) / 2011 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Valorile la confluenţa spaţiilor culturale în societate
Pascaru Ana
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(149) / 2009 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Semnificaţia condiţionării valorilor pentru Republica Moldova
Pascaru Ana
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(147) / 2008 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25