IBN
Close
Sayed Sayed
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2022 - 2

  Some aspects of the Israeli-American historiography of thePalestinian question at the border of the XX-XXI centuries
Sayed Sayed
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Sintezele investigațiilor doctorale în domeniul științelor politico-administrative și economice
Ediția 1. 2022. . ISBN (pdf) 978-9975-3418-2-0.
Disponibil online 2 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Vectorul israeliano-palestinian în politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene
Sayed Sayed
Universitatea de Stat din Moldova
Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, realizări și perspective
2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-581-4.
Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

  Израильско-палестинский конфликт: генезис и современное состояние
Бенюк Валентин , Саиед Саиед
Академия публичного управления
Studii naționale de securitate
Nr. 2(4) / 2021 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

  „Dilema securității” prin prisma conflictului din orientul mijlociu: perspective metodologice
Beniuc Valentin1 , Sayed Sayed2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  “Security dilemma” through the prism of the conflict in the middle east: methodological perspectives
Benyuk Valentin1 , Sayed Sayed2
1 Institute of International Relations of Moldova,
2 Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Стратегическое партнерство Израиля и США по палестинскому вопросу (1991-2020 годы): динамика проявлений и перспективы сотрудничества
Бенюк Валентин1 , Саиед Саиед2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Академия публичного управления
Studii naționale de securitate
Nr. 2(2) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 6 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

  Израильско-Палестинский конфликт и попытки его урегулирования в рамках взаимоотношений между сторонами в начале XXI века (2001-2009 гг.)
Саиед Саиед , Назария Сергей
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Israeli-Palestinian Conflict and attempts of its settlement in the framework of relationships between parties at the beginning of the XXI century (2001-2009)
Sayed Sayed , Nazaria Serghey M.
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Relaţiile dintre Israel şi SUA în chestiunea palestiniană după alegerea lui Donald Tramp în funcţia de preşedinte (2017-2018)
Саиед Саиед
Институт международных отношений Молдовы
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Израильско – палестинский вектор внешней политики Европейского Союза
Саиед Саиед
Институт международных отношений Молдовы
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Взаимоотношения израильского Правительства А. Шарона с администрацией Дж. Буша по Палестинскому вопросу (2001-2005)
Саиед Саиед
Институт международных отношений Молдовы
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Вопрос о статусе Иерусалима в палестино-израильских отношениях и позиция мирового сообщества
Саиед Саиед
Институт международных отношений Молдовы
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Израильско-палестинский конфликт: генезис и попытки урегулирования в рамках переговорного «Процесса Осло»
Саиед Саиед
Институт международных отношений Молдовы
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Отношения Израиля и США в палестинском вопросе после избрания Дональда Трампа на должность президента (2017-2018 ГГ.)
Саиед Саиед
Институт международных отношений Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 29 May, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-1528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Стратегическое партнерство Израиля и США по палестинскому вопросу в годы преидентства Б.Обамы и Д.Трампа (2009-2018)
Саиед Саиед12 , Назария Сергей2 , Сирота Юлия3
1 Начальная школа села Эльсаиед округа Беер-Шева,
2 Институт международных отношений Молдовы,
3 ORT Braude Engineering college, Karmiel
Moldoscopie
Nr. 2(85) / 2019 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 13 August, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  Начало ближневосточного противостояния и его непосредственные последствия
Саиед Саиед
Начальная школа села Эльсаиед округа Беер-Шева
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3-4(13) / 2018 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16