IBN
Închide
Rabosapca Irina Iurii
Cuvinte-cheie (31): social development (3), career (3), European Research and Innovation areal (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Assimilation of investment potential of insurance companies through government securities
Timuş Angela1, Ungur Cristina1, Rabosapca Irina2
1 National Institute for Economic Research,
2 Babeș-Bolyai University
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 August, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

The National Services Network EURAXESS As an Efficient Tool For Integration In the European Research Area
Rabosapca Irina1, Roşca Alexandru2
1 Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(30) / 2016 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 23 May, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

The national services network EURAXESS as an effective tool for integration in the European research area
Rabosapca Irina1, Roşca Alexandru2
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 21 January, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The national services network Euraxess as an effective tool for integration in the European research area
Rabosapca Irina1, Roşca Alexandru2
1 Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Analiza și aprecierea nivelului de percepţie a riscurilor de mediu de către întreprinderile poluatoare din Republica Moldova
Rabosapca Irina
Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(166) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 January, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul instituţional şi juridico-normativ de reglementare a concurenţei in Rpublica Moldova
Belostecinic Grigore1, Duca Dragoş1, Rabosapca Irina2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 9 February, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taxele ca instrumente economice de protecţie a mediului. analiză asupra industriei puternic poluatoare din Republica Moldova
Rabosapca Irina1, Barta Andras-Istvan2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 November, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Gestiunea riscurilor de mediu induse de industria materialelor de construcţii din Republica Moldova
Rabosapca Irina1, Barta Andras-Istvan2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-36. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul mediului şi impactul antropic indus de sectorul termoenergetic al Republicii Moldova
Rabosapca Irina1, Barta Andras-Istvan2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Consideraţii privind clasificarea riscurilor de mediu
Rabosapca Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 6(70) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10