IBN
Închide

99Publicaţii

318Descărcări

20872Vizualizări

Costachi Gheorghe Ignatie
Cuvinte-cheie (263): cetăţean (5), democraţie (4), Constituţie (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 93. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 8

Imunitatea penală a statului și a autorităților acestuia
Costachi Gheorghe, Micu Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(326) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legalitatea constrângerii juridice - factor de asigurare a securității persoanei
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme reale și soluții constituționale pentru consolidarea securității juridice a cetățenilor în materia exercitării dreptului de vot
Costachi Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3/1(327) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 9 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie asupra monografiei: „Justiția constituțională: Analiză, studiu de caz, cercetare științifică”, autori: conf. univ., dr. Victor Pușcaș și lector univ., dr. Valeriu Kuciuk
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 6(330) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 2 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova: de la parlamentarism la prezidențialism
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 1(325) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scurte reflecţii asupra unor dimensiuni ale securităţii (securitatea naţională vs securitatea statului)
Costachi Gheorghe1, Iacub Irina2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Конституция – основа безопасности личности в правовом государстве..
Костаки Георге
Институт Правовых, Политических и Социологических Исследований
Legea şi Viaţa
Nr. 6(330) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Принцип законности – основа безопасности личности
Костаки Георге
Институт Правовых, Политических и Социологических Исследований
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Aleșii poporului în sistemul funcționarilor publici ai statulu
Costachi Gheorghe1, Donos Victor2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 121 Research Ltd
Legea şi Viaţa
Nr. 11(323) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cetăţeanul şi societatea civilă ca obiect și subiecţi ai politicii de securitate
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Legea şi Viaţa
Nr. 7(319) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 13 August, 2018. Descarcări-66. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul – factor de ordonare a societăţii şi de asigurare a securității persoanei
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 12(324) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la un proces echitabil
Costachi Gheorghe1, Carp Sergiu2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile fundamentale ale dreptului – garanții ale securității juridice în statul de drept
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Legea şi Viaţa
Nr. 9(321) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 September, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea penală a judecătorului din România pentru infracțiuni contra justiției
Costachi Gheorghe, Cozma Daniela
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Legea şi Viaţa
Nr. 10(322) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 5 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia formelor de răspundere a autorităților administrației publice locale
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Права человека и их защита в Молдове: право на защиту от пыток
Костаки Георге
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Legea şi Viaţa
Nr. 2(314) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 24 February, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Activismulul juridic al cetăţenilor – factor necesar pentru implicarea acestora în elaborarea și realizarea politicii de securitate.
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Legea şi Viaţa
Nr. 8(308) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 11 September, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la publicaţia „Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării”.  
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea persoanei prin prisma culturii juridice a funcţionarului public
Costachi Gheorghe, Cozma Daniela
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(201) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 August, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societatea civilă și organizaţiile nonguvernamentale ca subiecți ai democrației și ai politicii de securitate
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(205) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 1 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 99