IBN
Închide

113Publicaţii

461Descărcări

25669Vizualizări

Costachi Gheorghe Ignatie
Cuvinte-cheie (320): stat de drept (5), cetăţean (5), Constituţie (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 101. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Răspunderea penală a judecătorului în România și Republica Moldova: particularități procedurale
Costachi Gheorghe1, Cozma Daniela12
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Inspecţia Judiciara din România
Legea şi Viaţa
Nr. 2(338) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranziția societăților contemporane: particularități și perspective
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 1(337) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 13

„Statutul juridic”, „condiția juridică” și „situaţia juridică” a persoanei: conținut semantic și corelație conceptuală
Costachi Gheorghe1, Marian Octavian2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Inspectoratul de poliție Botanica al DP. mun.Chișinău
Legea şi Viaţa
Nr. 12(336) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imunitatea penală a statului și a autorităților acestuia
Costachi Gheorghe, Micu Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(326) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legalitatea constrângerii juridice - factor de asigurare a securității persoanei
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neretroactivitatea legii ca garanție de respectare a drepturilor omului
Costachi Gheorghe, Enicov Vadim
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 11(335) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme reale și soluții constituționale pentru consolidarea securității juridice a cetățenilor în materia exercitării dreptului de vot
Costachi Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3/1(327) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 9 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie asupra monografiei: „Justiția constituțională: Analiză, studiu de caz, cercetare științifică”, autori: conf. univ., dr. Victor Pușcaș și lector univ., dr. Valeriu Kuciuk
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 6(330) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 2 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova: de la parlamentarism la prezidențialism
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 1(325) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scurte reflecţii asupra unor dimensiuni ale securităţii (securitatea naţională vs securitatea statului)
Costachi Gheorghe1, Iacub Irina2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea constituțională în Rrepublica Moldova la 25 de ani de existență a legii fundamentale
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 8(332) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 6 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea juristului şi a ştiinţei juridice în statul de drept
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 9(333) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Конституция – основа безопасности личности в правовом государстве..
Костаки Георге
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Legea şi Viaţa
Nr. 6(330) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Принцип законности – основа безопасности личности
Костаки Георге
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Противодействие пыткам как условие обеспечения безопасности человека
Костаки Георге12
1 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
2 Institutul pentru Democraţie A.O.
Legea şi Viaţa
Nr. 7(331) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 5 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Aleșii poporului în sistemul funcționarilor publici ai statulu
Costachi Gheorghe1, Donos Victor2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 121 Research Ltd
Legea şi Viaţa
Nr. 11(323) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cetăţeanul şi societatea civilă ca obiect și subiecţi ai politicii de securitate
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Legea şi Viaţa
Nr. 7(319) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 13 August, 2018. Descarcări-66. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul – factor de ordonare a societăţii şi de asigurare a securității persoanei
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 12(324) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la un proces echitabil
Costachi Gheorghe1, Carp Sergiu2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile fundamentale ale dreptului – garanții ale securității juridice în statul de drept
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Legea şi Viaţa
Nr. 9(321) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 September, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 113