IBN
Închide

158Publicaţii

1381Descărcări

72766Vizualizări

Costachi Gheorghe
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 130. Publicaţii la conferinţe din RM - 26.
Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 1. Cărţi publicate în RM
  • 1.1.Monografii - 0
  • 1.2.Contribuții în monografii - 2
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole cat. C - 85
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 40
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 26

2022 - 2

In memoriam Leontie Arsene
Cojocaru Radion1 , Condrat Ruslan1 , Costachi Gheorghe2 , Bejan Octavian3
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(361-362) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inițiativa legislativă populară ca instrument al democrației participative
Costachi Gheorghe1 , Lazăr Matei2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(363-364) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 9 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Accesul liber la justiție – premisă importantă a calității justiției
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetării juridice
Partea 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-1-5.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura juridică în sfera justiției – garanție a securității persoanei în statul de drept
Costachi Gheorghe1 , Lazăr Matei2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studii şi cercetării juridice
Partea 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea judecătorească: concept, esență și system
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetării juridice
Partea 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 11

Constitutional liability -guarantee of the constitutionality regime
Costachi Gheorghe1 , Gherghelegiu Tatiana2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea dreptului în statul de drept
Costachi Gheorghe , Butucea Eugeniu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(42) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Misiunea justiției constituționale în statul de drept
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(234-236) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 3 September, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile acțiunii legii în timp – fundament al securității juridice a persoanei
Costachi Gheorghe1 , Iacub Irina2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3409-1-5.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea constituţională – garanție a regimului constituționalității
Costachi Gheorghe1 , Gherghelegiu Tatiana2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea penală a judecătorului în România și Republica Moldova: particularități procedurale
Costachi Gheorghe1 , Cozma Daniela12
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Inspecţia Judiciara din România
Legea şi Viaţa
Nr. 2(338) / 2020 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra accepţiunilor justiţiei ca fenomen și valoare socială
Costachi Gheorghe1 , Railean Petru2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3(339) / 2020 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul şi valoarea democrației în exercitarea puterii de stat
Costachi Gheorghe12 , Lazăr Matei12 , Cernean Iurie12
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-4-6.
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea constituției – obiectiv important al reformei constituționale din Republica Moldova
Costachi Gheorghe1 , Iacub Irina2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Legea şi Viaţa
Nr. 8-9(344-345) / 2020 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 16 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranziția societăților contemporane: particularități și perspective
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 1(337) / 2020 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uniformitatea practicii judecătorești – indicator al calității justiței
Costachi Gheorghe1 , Iacub Irina2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Studii şi cercetării juridice
Partea 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-2-2.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 17

„Statutul juridic”, „condiția juridică” și „situaţia juridică” a persoanei: conținut semantic și corelație conceptuală
Costachi Gheorghe1 , Marian Octavian2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Inspectoratul de poliție Botanica al DP. mun.Chișinău
Legea şi Viaţa
Nr. 12(336) / 2019 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte contradictorii ale abordării științifi ce a conceptului de „securitate juridică”
Costachi Gheorghe , Iacub Irina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3298-7-3..
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte contradictorii ale abordării științifi ce a conceptului de „securitate juridică” .
Costachi Gheorghe , Iacub Irina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitateși asigurare a parcursului european (Partea a II-a)
Chişinău: Tipografia Centrală, 2019. ISBN 978-9975-3298-8-0..
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imunitatea penală a statului și a autorităților acestuia
Costachi Gheorghe , Micu Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(326) / 2019 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 16 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 158