IBN
Închide

126Publicaţii

869Descărcări

49701Vizualizări

Costachi Gheorghe
Cuvinte-cheie (389): Constituţie (8), stat de drept (7), drept (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 109. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 7

Crearea dreptului în statul de drept
Costachi Gheorghe, Butucea Eugeniu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(42) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Misiunea justiției constituționale în statul de drept
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(234-236) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 3 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile acțiunii legii în timp – fundament al securității juridice a persoanei
Costachi Gheorghe1, Iacub Irina2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3409-1-5.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea penală a judecătorului în România și Republica Moldova: particularități procedurale
Costachi Gheorghe1, Cozma Daniela12
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Inspecţia Judiciara din România
Legea şi Viaţa
Nr. 2(338) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra accepţiunilor justiţiei ca fenomen și valoare socială
Costachi Gheorghe1, Railean Petru2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3(339) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea constituției – obiectiv important al reformei constituționale din Republica Moldova
Costachi Gheorghe1, Iacub Irina2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Legea şi Viaţa
Nr. 8-9(344-345) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranziția societăților contemporane: particularități și perspective
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 1(337) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 14

„Statutul juridic”, „condiția juridică” și „situaţia juridică” a persoanei: conținut semantic și corelație conceptuală
Costachi Gheorghe1, Marian Octavian2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Inspectoratul de poliție Botanica al DP. mun.Chișinău
Legea şi Viaţa
Nr. 12(336) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte contradictorii ale abordării științifi ce a conceptului de „securitate juridică”
Costachi Gheorghe, Iacub Irina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3298-7-3..
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imunitatea penală a statului și a autorităților acestuia
Costachi Gheorghe, Micu Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(326) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legalitatea constrângerii juridice - factor de asigurare a securității persoanei
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neretroactivitatea legii ca garanție de respectare a drepturilor omului
Costachi Gheorghe, Enicov Vadim
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 11(335) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme reale și soluții constituționale pentru consolidarea securității juridice a cetățenilor în materia exercitării dreptului de vot
Costachi Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3/1(327) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 9 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie asupra monografiei: „Justiția constituțională: Analiză, studiu de caz, cercetare științifică”, autori: conf. univ., dr. Victor Pușcaș și lector univ., dr. Valeriu Kuciuk
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 6(330) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 2 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova: de la parlamentarism la prezidențialism
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 1(325) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scurte reflecţii asupra unor dimensiuni ale securităţii (securitatea naţională vs securitatea statului)
Costachi Gheorghe1, Iacub Irina2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea constituțională în Rrepublica Moldova la 25 de ani de existență a legii fundamentale
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 8(332) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 6 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea juristului şi a ştiinţei juridice în statul de drept
Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 9(333) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Конституция – основа безопасности личности в правовом государстве..
Костаки Георге
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Legea şi Viaţa
Nr. 6(330) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Принцип законности – основа безопасности личности
Костаки Георге
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 126