IBN
Închide

112Publicaţii

1365Descărcări

44551Vizualizări

Moraru Victor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 77. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 10

Discursul partidelor politice din Republica Moldova privind migrația și diaspora
Moraru Victor , Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(185) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forțele sindicale și interesele sociale. (Traducere)
Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurnalismul contemporan între formatul tradițional și imperativul schimbării
Moraru Victor1 , Pintilii Ionel2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Apollonia
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mass-media din Republica Moldova la 30 de ani de independență
Moraru Victor1 , Stepanov Georgeta2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul acţiunii simbolice în sfera politică
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidential rhetoric as source of symbolic politics
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 3(94) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 26 February, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revoluţii. (Traducere
Moraru Victor , Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(187) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Televiziunea ca mod de existență. Reflecții pe marginea cărții „Jurnalismul de televiziune” de Dumitru Țurcanu
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Labyrinths of Symbolic Politics
Moraru Victor
Institute of Legal, Political and Sociological Research
Философия и вызовы современности к 90-летию Института философии НАН Беларуси
Vol. 2. 2021. Минск, Республика Беларусь. ISBN 978-985-581-489-5 (т. 2); 978-985-581-487-1.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea intelectuală și morală a clasei deputaților. (Traducere)
Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Diasporic media: moldovan emigrated citizens and civic activism
Moraru Victor1 , Deleu Ecaterina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Labirinturile comunicării televizuale
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lider în domeniul învățământului și al științelor economice. Acad. Grigore BELOSTECINIC la 60 de ani
Moraru Victor , Stratan Alexandru
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul dialogului social în activitatea mass-mediei: repere conceptuale
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 4(91) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Academicianul Alexandru N. ROȘCA la 85 de ani
Juc Victor , Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gaetano MOSCA. Clasa politică (traducere de Victor MORARU)
Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Itinerarul definirii unui concept: generaţii secunde de migranți
Moraru Victor1 , Rusnac Gheorghe2 , Deleu Ecaterina3
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-47. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar la 70 de ani
Rusnac Gheorghe1 , Roşca Alexandru2 , Moraru Victor2 , Marin Constantin3 , Moşneaga Valeriu3 , Saca Victor2 , Stepanov Georgeta2 , Varzari Pantelimon4
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Timpul spiritului participativ
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european Partea II
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3298-5-9; 978-9975-3298-6-6.
Disponibil online 16 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un destin științific exemplar. Academicianul Alexandru ROŞCA la 85 de ani
Moraru Victor , Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 112