IBN
Închide

77Publicaţii

712Descărcări

27321Vizualizări

Moraru Victor Ştefan
Cuvinte-cheie (159): political communication (4), new media (4), media (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 74. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Lider în domeniul învățământului și al științelor economice. Acad. Grigore BELOSTECINIC la 60 de ani
Moraru Victor, Stratan Alexandru
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Academicianul Alexandru N. ROȘCA la 85 de ani
Juc Victor, Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gaetano MOSCA. Clasa politică (traducere de Victor MORARU)
Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Itinerarul definirii unui concept: generaţii secunde de migranți
Moraru Victor1, Rusnac Gheorghe2, Deleu Ecaterina3
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar la 70 de ani
Rusnac Gheorghe1, Roşca Alexandru2, Moraru Victor2, Marin Constantin3, Moşneaga Valeriu3, Saca Victor2, Stepanov Georgeta2, Varzari Pantelimon4
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un destin științific exemplar. Academicianul Alexandru ROŞCA la 85 de ani
Moraru Victor, Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 12

Constantin Gh. Marinescu la 90 de ani
Roşca Alexandru, Rusnac Gheorghe, Moraru Victor, Cuşnir Valerii, Juc Victor, Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Valeriu Cușnir la 60 de ani
Juc Victor1, Sprincean Serghei1, Roşca Alexandru1, Moraru Victor1, Mocanu Victor1, Albu Natalia1, Brînză Sergiu2, Mîndru Valeriu1
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalizarea ca emblemă a realității
Rusnac Gheorghe12, Moraru Victor3
1 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 2(81) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurnalismul cetățenesc - reflecție a inovațiilor actuale în sfera mediatică
Moraru Victor1, Pintilii Ionel2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(81) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Labyrinths of federalism: the way of Kurdistan
Moraru Victor1, Sulaiman Rafic2
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Mardin Artuklu University
Moldoscopie
Nr. 4(83) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrația în contextul globalizării
Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 4 July, 2018. Descarcări-80. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reperele maiestriei. Experiența publicistică a lui Ion Druță
Moraru Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Creativitatea în jurnalism
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-34-2..
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The issue of federalism in the political and scientific agenda of the Republic of Moldova
Moraru Victor1, Sulaiman Rafic2
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 Mardin Artuklu University
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(178) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un fenomen nou in vizorul sociologiei: Luca Vincenti. Bandele de stradă. - Iași: Auto-Publish, 2018. 215 p.
Moraru Victor1, Iovan Marţian2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Moldoscopie
Nr. 3(82) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интернет-ресурсы в арсенале коммуникационных инструментов международных организаций
Морару Виктор, Druţă Ana
Институт юридических и политических исследований AHM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Римский статут международного уголовного суда как один из вариантов комплексной реализации международных стандартов
Морару Виктор, Autor Nou
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль вторых поколений миграции в формировании диаспоры Республики Молдова  политические и социальные последствия
Морару Виктор, Deleu Ecaterina
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 2 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Copiii migranţilor moldoveni din Italia: particularităţi ale procesului de integrare
Moraru Victor1, Cheianu-Andrei Diana2, Deleu Ecaterina1
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-41. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul migraţiei asupra participării tinerilor de 15-29 ani pe piaţa muncii din Republica Moldova
Moraru Victor1, Deleu Ecaterina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 23 December, 2017. Descarcări-71. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 77