The National Services Network EURAXESS As an Efficient Tool For Integration In the European Research Area
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
332 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-03 20:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891:061.1EURAXESS (3)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (770)
Organizații guvernamentale și tipuri de cooperare (151)
SM ISO690:2012
RABOSAPCA, Irina; ROŞCA, Alexandru. The National Services Network EURAXESS As an Efficient Tool For Integration In the European Research Area. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 1(30), pp. 100-102. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(30) / 2016 / ISSN 1857-0070

The National Services Network EURAXESS As an Efficient Tool For Integration In the European Research Area

CZU: 001.891:061.1EURAXESS
Pag. 100-102

Rabosapca Irina1, Roşca Alexandru2
 
1 Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 23 mai 2016


Rezumat

EURAXESS is a unique initiative of the European Commission, which aims to promote the growth of research careers and stimulate the researcher’s mobility in European area. The initiative was created to protect and develop the European space of research and to help the scientific community to improve the career and social development.

EURAXESS este o iniţiativă unică, lansată de Comisia Europeană pentru promovarea carierei de cercetare şi facilitarea mobilităţii cercetătorilor în spaţiul European. Iniţiativa a fost creată pentru a stimula, proteja şi dezvolta spaţiul european de cercetare şi inovare, oferind comunităţii de cercetare accesul la îmbunătăţirea carierei şi dezvoltarea socială.

EURAXESS является уникальной инициативой Европейской Комиссии, которая направлена на содействие роста научно-исследовательских карьеры и стимулирует мобильности исследователей в Европе. Инициатива была создана чтобы защищать и развивать европейское пространство исследований и инноваций и помогать научному сообществу в улучшение карьеры и в социальном развитии.

Cuvinte-cheie
EURAXESS, European Commission initiative, researcher’s mobility, European Research and Innovation areal,

career, social development