IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (4 din 3)42
  2020  (4 din 3)44
  2019  (6 din 3)64
  2018  (3 din 3)39
  2017  (3 din 3)42
  2016  (3 din 3)39
  2015  (3 din 3)39
  2014  (3 din 3)33
  2013  (3 din 3)26
  2012  (3 din 3)26
  2011  (3 din 3)26
  2010  (3 din 3)29
  2009  (3 din 3)29
  2008  (3 din 3)33
  2007  (3 din 3)14
  2006  (1 din 3)14
  2005  (1 din 3)11
imagine

pISSN: 1857-0070
Problemele Energeticii Regionale
Проблемы региональной энергетики
Problems of the regional energetics
Categoria:
  • A (2018.02.01-2022.02.01)
  • A (2017.02.28-2018.01.31)
  • B (2013.06.27-2017.02.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

În revista se publică cele mai semnificative şi actuale rezultate ale cercetărilor şi activităţilor în domeniul energeticii, conservării energiei, utilizării resurselor regenerabile de energie privind domeniile:

  • planificarea dezvoltării şi optimizarea funcţionării complexului energetic;
  • funcţionarea fiabilă a complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice;
  • elaborarea de noi metode, procedee, aparate, scule şi echipamente care pot asigura sporirea eficienţei energetice la producerea, transportul, distribuţiea şi consumul energiei electrice şi termice;
  • elaborarea instalaţiilor şi sistemelor pentru conversia şi utilizarea eficientă a energiei surselor regenerabile (heliocolectoare, PV convertoare, a vântului, surse cu potenţial termic redus-pompe de căldură etc.), precum şi a suselor noi de energie.

Revista este orientată spre atenţia unui larg cerc de cercetători ştiinţifici, specialişti în energetică, persoane care au interes către problemele din domeniul energeticii, precum şi specialiştilor antrenaţi în sfera de producere.

Articolele în revista sunt publicate fără plată.

Accesul la textul articolelor publicate în revistă este gratis.

©Editor Institutul de Energetica al ASM, 2005


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole55067167182853043185
Volume52474821831
Total60271915310116

Vizualizări   1170Descărcări   24

Conţinutul numărului de revistă

Управляемые компактные линии электропередачи высокого напряжения1-13

CZU: 621.311.016

Постолатий В.М. , Быкова Е.В. , Суслов В.М. , Тимашова Л.В., , Шакарян Ю.Г. , Карева С.Н.
Convertor pentru instalaţii cu caracter intermitent de producere a energiei electrice14-24

CZU: 621.314.572

Ermurachi Iurie , Berzan Vladimir
Модифицированное двухтрансформаторное фазорегулирующее устройство, выполненное на основе классической однотрансформаторной схемы «Delta Connection»25-30
Голуб Ирина , Зайцев Д. , Зубарева И.
Calitatea energiei electrice în microreţele31-38

CZU: 621.311.24.019

Golovanov Nicolae
Aportul sistemelor FACTS la funcţionarea eficientă a sistemelor de distribuţie a energiei electrice39-46

CZU: 621.311.016

Ceaki Oana
Реакторно-конденсаторное устройство для связи асинхронно работающих энергосистем переменного тока47-55

CZU: 621.313.333

Бошняга В.A. , Суслов В.М. , Постолатий В.М.
Мультипликативная интегральная мера оценки состояния энергетической безопасности56-63

CZU: 620.9:338.24

Федорченко С.Г. , Федорченко Г.С.
Vulnerabilitatea consumatorilor de servicii energetice – problema de securitate natională64-68

CZU: 620.9:338.46

Muşatescu Virgil
Моделирование теплоотдачи шахматного пучка экранированных сетками круглых труб69-77

CZU: 536.24:622.276

Дымо Борис , Пастухов С. , Епифанов A. , Анастасенко С.
Расчет нестационарных температур и термических напряжений при вычислении коэффициента теплообмена, учитывающего излучение78-83

CZU: 621.59

Горбунов А. , Уклеина С.
Problemele generale ale sistemelor centralizate de încălzire în Republica Moldova84-88

CZU: 697.3(478)

Cernei Mihai , Leu Vasile
Система тепло-хладо-электроснабжения для предприятия птицеводства89-99

CZU: 631.371:636.5

Шит М. , Журавлев А.А. , Дорошенко Александр , Гончаренко В.
The National Services Network EURAXESS As an Efficient Tool For Integration In the European Research Area100-102

CZU: 001.891:061.1EURAXESS

Rabosapca Irina , Roşca Alexandru