IBN
Închide

137Publicaţii

1218Descărcări

59469Vizualizări

Juc Victor
Cuvinte-cheie (237): international system (5), world order (4), relaţii internaţionale (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 114. Publicaţii la conferinţe din RM - 22. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 5

Cuvânt înainte
Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană.Studiu sociologic
Vol.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-26-1..
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Implementarea practică a conceptului "Politici bazate pe dovezi": experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-24-7..
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Coeziunea socială în Republica Moldova: dimensiuni și manifestări în condiții de urgență
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-157-01-8..
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Meritocrație, profesionalism, integritate: deziderate versus realități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-157-25-4.
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глобализация и регионализация как отношения единства и разнообразия
Жук Виктор
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Философия и вызовы современности к 90-летию Института философии НАН Беларуси
Vol. 2. 2021. Минск, Республика Беларусь. ISBN 978-985-581-489-5 (т. 2); 978-985-581-487-1.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Abordări conceptual-teoretice și structural-sistemice ale relațiilor internaționale
Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19
2020. Chișinău. .
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Vladimir Blajco la 75 de ani
Juc Victor, Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul Ion Rusandu la 70 de ani
Juc Victor, Ungureanu Veaceslav
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul Lilia Braga la 60 de ani
Juc Victor, Rogovaia Galina, Rustanovici Ludmila
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul adversităților geopolitice regionale
Juc Victor, Ungureanu Veaceslav
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii naționale de securitate
Nr. 2(2) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 6 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uniunea Europeană - o provocare majoră în condiţiile pandemiei
Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-57. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

Academicianul Alexandru N. ROȘCA la 85 de ani
Juc Victor, Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice Studiu sociologic
Partea II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3298-4-2.
Disponibil online 22 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice – 50 de ani de activitate în cadrul Academiei de Știinţe a Moldovei
Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea rolului serviciului militar în societate
Coropcean Ion, Juc Victor, Manolache Constantin
Institutul Militar al Forţelor Armate „Alexandru cel Bun“
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(22) / 2019 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reactualizarea coordonatei confesional-religioase a relațiilor internaționale postrăzboi rece
Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere
Juc Victor1, Ojovanu Vitalie2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconceptualizarea locului statului naţional în contextul proceselor de globalizare
Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova în contextul necesităților și a oportunităților de modernizare (în loc de introducere)
Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european Partea II
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3298-5-9; 978-9975-3298-6-6.
Disponibil online 22 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 137