Modelul pedagogic de formare a culturii artistic-estetice (MFCAE)
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
186 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-24 14:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.036 (196)
Education (10494)
SM ISO690:2012
GÎNJU, Tatiana. Modelul pedagogic de formare a culturii artistic-estetice (MFCAE). In: Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare. Ediția 3-a, 8 mai 2020, Bălți. Bălți: Tipografia din Bălţi, 2020, pp. 457-462. ISBN 978-9975-3422-5-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a, 2020
Conferința "Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare"
Bălți, Moldova, 8 mai 2020

Modelul pedagogic de formare a culturii artistic-estetice (MFCAE)

THE PEDAGOGICAL MODEL OF FORMING THE ARTISTIC-AESTHETIC CULTURE (MFCAE)

CZU: 37.036

Pag. 457-462

Gînju Tatiana
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2020


Rezumat

Autoarea abordează problema formării culturii artistic-estetice. În articol este propus Modelul pedagogic de formare a culturii artistic-estetice la elevii claselor primare. Modelul teoretic propus are menirea de a reflecta valoarea interacţiunii metodologiilor educaţiei literar-artistice şi educaţiei muzicale în formarea la elevii claselor primare a elementelor culturii artistic-estetice.

The author addresses the problem of the formation of artistic-aesthetic culture. The article proposes the pedagogical model for the formation of artistic-aesthetic culture in primary school students. The proposed theoretical model is meant to reflect the value of the interaction of the methodologies of literary-artistic education and music education in the formation of the elements of artistic-aesthetic culture in the primary school students.

Cuvinte-cheie
model pedagogic, interacţiune, metodologie, cultură artistic-estetică, educaţie muzicală, educaţie literar-artistică,

pedagogical model, interaction, methodology, artistic-aesthetic culture, music education, literary-artistic education