Modelul pedagogic de formare a culturii artistic-estetice (MFCAE)
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
195 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-24 14:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.036 (197)
Education (10673)
SM ISO690:2012
GÎNJU, Tatiana. Modelul pedagogic de formare a culturii artistic-estetice (MFCAE). In: Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare. Ediția 3-a, 8 mai 2020, Bălți. Bălți: Tipografia din Bălţi, 2020, pp. 457-462. ISBN 978-9975-3422-5-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a, 2020
Conferința "Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare"
Bălți, Moldova, 8 mai 2020

Modelul pedagogic de formare a culturii artistic-estetice (MFCAE)

THE PEDAGOGICAL MODEL OF FORMING THE ARTISTIC-AESTHETIC CULTURE (MFCAE)

CZU: 37.036

Pag. 457-462

Gînju Tatiana
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2020


Rezumat

Autoarea abordează problema formării culturii artistic-estetice. În articol este propus Modelul pedagogic de formare a culturii artistic-estetice la elevii claselor primare. Modelul teoretic propus are menirea de a reflecta valoarea interacţiunii metodologiilor educaţiei literar-artistice şi educaţiei muzicale în formarea la elevii claselor primare a elementelor culturii artistic-estetice.

The author addresses the problem of the formation of artistic-aesthetic culture. The article proposes the pedagogical model for the formation of artistic-aesthetic culture in primary school students. The proposed theoretical model is meant to reflect the value of the interaction of the methodologies of literary-artistic education and music education in the formation of the elements of artistic-aesthetic culture in the primary school students.

Cuvinte-cheie
model pedagogic, interacţiune, metodologie, cultură artistic-estetică, educaţie muzicală, educaţie literar-artistică,

pedagogical model, interaction, methodology, artistic-aesthetic culture, music education, literary-artistic education

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-117933</doi_batch_id>
<timestamp>1660876642</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-3422-5-4</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Modelul pedagogic de formare a culturii artistic-estetice (MFCAE)</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Tatiana</given_name>
<surname>Gînju</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>457</first_page>
<last_page>462</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>