IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(21) pentru cuvîntul-cheie "educaţie muzicală"

Воспитание учащихся начальных классов с использованием музыки гагаузских композиторов

Vacarciuc Mariana, Poidolova Irina
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К вопросу о межкультурном воспитании

Terzi Olga
Комратский государственный университет
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucrările pentru pian ale compozitorilor din Republica Moldova în repertoriul didactic al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Hatipova Inna
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(20) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul educaţional al compozitorilor în Basarabia
Ciobanu Ghenadie
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(20) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ludicul, strategie modernă în educaţia muzicală
Moisescu Cătălina
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exercițiile de cultură vocală – mijloc de formare a deprinderilor vocale la elevi

Hîncu Ionela
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competenţele muzical-interpretative şi rolul lor în formarea profesorului de educaţie muzicală

Hîncu Ionela
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-541-0.
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelul pedagogic de formare a culturii artistic-estetice (MFCAE)

Gînju Tatiana
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunea enciclopedică a formării competenţelor profesorului de educaţie muzicală

Tetelea Margarita
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interdisciplinaritatea în educaţia muzical-corală a elevilor

Ciutac Diana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(109) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profilul profesorului modern de educație muzicală

Hîncu Ionela
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul formării continue a profesorului de educație muzicală în activitatea de cercetare

Hîncu Ionela
Educația în fața noilor provocări
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-371-4..
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea principiilor educației muzicale în predarea viorii în instituția de învățământ

Cuculschi Victoria
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii digitale in activitaţile de educaţie muzicala: aspecte didactice
Hîncu Ionela, Achiri Ion
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-47. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изучение восточных культур в образовательной системе музыкальных вузов

Aivazian Şușan
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folclorul muzical ca disciplină didactică in SUA și Republica Moldova: ecouri ale unei călătorii
Bunea Diana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(23) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția conceptului de reflexiune artistică
Morari Marina
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(23) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 September, 2016. Descarcări-23. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creativitatea și rolul ei în educația muzicală

Palîmski Cornelia
Univers Pedagogic
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia organizării lecției de cor, ca formă de „educație prin intonație” în școala profesională

Vasilachi Eugenia
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabla interactivă: aplicaţii în predarea–învăţarea–evaluarea Educaţiei muzicale în gimnaziu
Hîncu Ionela
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-33. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 21