IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(112) pentru cuvîntul-cheie "interaction"
Conceptul de comunicare
Petcu Tatiana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-29. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elucidarea rоlului factоrului de genоtip al pоrumbului în reacția la patоgenii fungici Fusarium spp. în diferite cоndiții de temperatură
Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Aluchi Nicolae, Legaci Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elucidarea particularităţilor de interacţiune a tomatelor cu patogenii fungici Colletotrichum Spp. şi Cladosporium Spp. în condiţii de stres termic
Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Nour Karella
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Участие Гагаузии в процессе принятия решений на национальном уровне через механизмы взаимодействия с центральными органами власти
Mironova Svetlana
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul corelativ dintre ideologie politică și politici publice
Boț Vadim
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul inputului în dezvoltarea competenței sociolingvistice la limba străină
Petriciuc Lilia
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 14 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реализация полномочий органов публичной власти Украины на региональном уровне
Kalinet Natalia
Administrarea Publică
Nr. 3(87) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимодействие следователя с экспертом при назначении и проведении судебных експертиз
Bedniak Anna
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile strategiilor de aculturație în etnopsihologia contemporană
Roșca Tatiana
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-114. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții teoretico-practice referitor la interacțiunea în cadrul cercetării cauzelor penale
Oganesean Armen
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări cu privire la dezvoltarea unei metodologii de studiere a interacțiunii radon x fumat ca factor trigger în declanșarea cancerului bronhopulmonar
Coreţchi Liuba1, Overcenco Ala1, Ababii Aurelia1, Bîlba Valeriu2
Arta Medica
Nr. 2(79) / 2021 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование профессиональных ценностных установок студентов средствами содержания педагогического образования
Tcaci Liubovi, Levintii Galina
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы воспитательной работы в высшем учебном заведении
Shirokolava Mihail
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garantarea dreptului la un proces echitabil în prisma efectuării investigațiilor complexe de urmărire penală în condițiile societății informaționale
Oganesean Armen
State, security and human rights
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 15 March, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunflower seed yield as influenced by sowing date
Balalic Igor1, Crnobarac Jovan2, Miklic Vladimir1, Radic Velimir 1, Dusanic Nenad1
1 Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad,
2 University of Novi Sad
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимодействие здравоохранени я и просвещени я по охране репродуктивного здоровья молодежи в процессе подготовки специалистов
Eţco Constantin, Ceban Oxana, Zarbailov Natalia
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(64) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-1064
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacțiunea preparatelor antituberculoase cu alimentele.
Bacinschi Nicolae, Guţu Ina, Rakovskaia Tatiana, Spînosu Galina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe şi orientări ale educaţiei universitare în formarea specialistului economist
Silistraru Nicolae1, Căpăţînă Sofia2
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metastable bound states of the two-dimensional bimagnetoexcitons with triplettriplet spin structures in the lowest landau levels approximation
Moscalenco Sveatoslav1, Hadji Piotr1, Podlesnîi Igor1, Dumanov Evgheni1, Zubac Ion1, Liberman Michael23
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 29 May, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul activităţilor de sporire a potenţialului motric al copiilor de vârstă timpurie
Briţchi Aliona
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 112