Modelul pedagogic de formare a culturii artistic-estetice (MFCAE)
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
208 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-11 19:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.036 (199)
Education (10785)
SM ISO690:2012
GÎNJU, Tatiana. Modelul pedagogic de formare a culturii artistic-estetice (MFCAE). In: Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare. Ediția 3-a, 8 mai 2020, Bălți. Bălți: Tipografia din Bălţi, 2020, pp. 457-462. ISBN 978-9975-3422-5-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a, 2020
Conferința "Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare"
Bălți, Moldova, 8 mai 2020

Modelul pedagogic de formare a culturii artistic-estetice (MFCAE)

THE PEDAGOGICAL MODEL OF FORMING THE ARTISTIC-AESTHETIC CULTURE (MFCAE)

CZU: 37.036

Pag. 457-462

Gînju Tatiana
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2020


Rezumat

Autoarea abordează problema formării culturii artistic-estetice. În articol este propus Modelul pedagogic de formare a culturii artistic-estetice la elevii claselor primare. Modelul teoretic propus are menirea de a reflecta valoarea interacţiunii metodologiilor educaţiei literar-artistice şi educaţiei muzicale în formarea la elevii claselor primare a elementelor culturii artistic-estetice.

The author addresses the problem of the formation of artistic-aesthetic culture. The article proposes the pedagogical model for the formation of artistic-aesthetic culture in primary school students. The proposed theoretical model is meant to reflect the value of the interaction of the methodologies of literary-artistic education and music education in the formation of the elements of artistic-aesthetic culture in the primary school students.

Cuvinte-cheie
model pedagogic, interacţiune, metodologie, cultură artistic-estetică, educaţie muzicală, educaţie literar-artistică,

pedagogical model, interaction, methodology, artistic-aesthetic culture, music education, literary-artistic education

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Gînju, T.V.</dc:creator>
<dc:date>2020</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Autoarea abordează problema formării culturii artistic-estetice. &Icirc;n articol este propus Modelul pedagogic de formare a culturii artistic-estetice la elevii claselor primare. Modelul teoretic propus are menirea de a reflecta valoarea interacţiunii metodologiilor educaţiei literar-artistice şi educaţiei muzicale &icirc;n formarea la elevii claselor primare a elementelor culturii artistic-estetice.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>The author addresses the problem of the formation of artistic-aesthetic culture. The article proposes the pedagogical model for the formation of artistic-aesthetic culture in primary school students. The proposed theoretical model is meant to reflect the value of the interaction of the methodologies of literary-artistic education and music education in the formation of the elements of artistic-aesthetic culture in the primary school students.</p></dc:description>
<dc:source>Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare (Ediția 3-a) 457-462</dc:source>
<dc:subject>model pedagogic</dc:subject>
<dc:subject>interacţiune</dc:subject>
<dc:subject>metodologie</dc:subject>
<dc:subject>cultură artistic-estetică</dc:subject>
<dc:subject>educaţie muzicală</dc:subject>
<dc:subject>educaţie literar-artistică</dc:subject>
<dc:subject>pedagogical model</dc:subject>
<dc:subject>interaction</dc:subject>
<dc:subject>methodology</dc:subject>
<dc:subject>artistic-aesthetic culture</dc:subject>
<dc:subject>music education</dc:subject>
<dc:subject>literary-artistic education</dc:subject>
<dc:title><p>Modelul pedagogic de formare a culturii artistic-estetice (MFCAE)</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>