IBN
Close
Gînju Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Modelul pedagogic de formare a culturii artistic-estetice (MFCAE)
Gînju Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Interacțiunea artelor-premisă importantă în dezvoltarea personalității elevilor
Gînju Tatiana , Gagim Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedagogizarea părinților – abordare modernă
Gînju Tatiana , Cotos (Pelevaniuc) Ludmila
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Pedagogizarea parinţilor în vederea eucării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale
Gînju Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 2. 2016. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-71-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea experimentală a modelului pedagogic interdisciplinar de formare a culturii artistic-estetice la elevii claselor primare
Gînju Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(28) / 2016 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Specificul cunoașterii artistic-estetice – premisă de integrare a metodologiilor educației literar-artistice și educației muzicale
Gînju Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învăţămîntul preşcolar şi primarMaterialele conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrată aniversării a 55-a de la fondarea Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-45-9.
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Педагогические условия приобщения младших школьников к семейным традициям
Gînju Tatiana , Онофрей Жанна , Мертикару Светлана
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate
Ediția 5. 2009. Bălţi. ISBN 978-9975-50-038-8.
Disponibil online 27 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7