IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-12(12) pentru cuvîntul-cheie "educaţie literar-artistică"
Educația literar-artistică a elevilor vs. Domeniile de competențe curriculare: abordare necesară
Şchiopu Constantin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-1215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sugestii de predare-învăţare-evaluare a basmului în gimnaziu

Plămădeală Larisa, Slavenschi Emilia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-49. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminologia educației lingvistice și literare: constituire și unificare

Pâslaru Vlad
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelul pedagogic de formare a culturii artistic-estetice (MFCAE)

Gînju Tatiana
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Construcție”, ”modernizare” și ”dezvoltare” curriculară (II)

Pâslaru Vlad
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Construcție”, „modernizare” și „dezvoltare” curriculară (I)

Pâslaru Vlad
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un concept metodologic de culegere şi interpretare de către elevi a textelor folclorice

Paicu Dorina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea cititorului de literatură în raport cu teleologia şi conţinuturile educaţiei literar-artistice
Şchiopu Constantin
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colaborarea şcoală-familie în educaţia literar-artistică a elevilor mici
Samanati Ludmila
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(69) / 2013 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-15. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea inteligențelor multiple în formarea competenței de lectură

Paga Doina
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind metodologia receptării operelor dramatice în şcoală
Şchiopu Constantin
Univers Pedagogic
Nr. 1(45) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 26 May, 2015. Descarcări-16. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea axiologiei naţional-universale în formarea competenţei de comunicare profesională în limba engleză la studenţi
Tulei Angela
Vector European
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 10 February, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12