IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(22) pentru cuvîntul-cheie "pedagogical model"

Model pedagogic de pregătire a copiilor pentru activitatea de învățare din școală din perspectiva colaborării cu familia

Vasilache Ala
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelul pedagogic de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar

Andriţchi Viorica, Stratan Victoria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu de caz privind dezvoltarea competenţei digitale la viitorii profesori filologi

Braicov Andrei, Veveriță Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-39. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea competenței digitale la viitoarele cadre didactice de filologie: provocări și constrângeri

Braicov Andrei, Veveriță Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelul pedagogic de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică prin individualizarea și diferențierea instruirii

Nour Alexandra
Management educațional la nivel european.
Ediția 2. 2020. Bacău. .
Disponibil online 25 October, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modele psihopedagogice de pregatire pentru scoala a copiilor cu deficiente severe de vedere

Frunze Olesea
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea organizării și realizării procesului educațional în instituțiile de educație timpurie

Clichici Veronica
Научно-образовательное пространство:
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea cadrelor didactice ın contextul utilizrii comunicarii persuasive

Adăscăliţei Andra-Mirabela12
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3369-3-2.
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modeling construct of technical terminology valuing in the Romanian language by allophone students

Golovaci Mariana
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelul de evaluare a performanțelor cadrelor didactice din învățământul primar

Lazaschevici Tudorița1, Cojocaru Victoria2
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelul pedagogic de formare a culturii artistic-estetice (MFCAE)

Gînju Tatiana
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia formării competenței de comunicare asertivă la studenții din mediul multietnic

Ianioglo Maria
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte didactice ale pregătirii studenţilor facultăţilor pedagogice pentru implementarea „noilor educaţii” în şcoala primară

Ciobanu Lora
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelul pedagogic al colaborării familie-şcoalăcomunitate în educaţia pentru carieră a adolescenţilor (experiment de formare)

Pavlov Zinaida
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(97) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-43. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efecte formative ale modelului pedagogic de formare a competenţei de self-management al activităţii de învăţare la studenţi

Laşcu Lilia
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia de formare la studenți a competenței de proiectare prin tehnologii informaționale

Danilă Natalia
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(44) / 2020 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 10 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul pedagogic integrativ de consiliere a familiei în instituția de învățământ
Micleuşanu Zinaida
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(31) / 2015 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 11 April, 2016. Descarcări-25. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apariția și dezvoltarea teatrului profesionist în limba națională prin teatrul școlar

Alexandrescu Ion
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea modelului de tranziţie  de la treapta primară la treapta secundară în şcoala din israel

Jaramna Raid
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagnosticarea oportunităţii proiectării şi organizării activităţilor în instituţiile de învăţământ extraşcolar prin intermediul experimentului de constatare

Silistraru Nicolae, Florea Viorica
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 22