IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(180) pentru cuvîntul-cheie "methodology"

Особенности организации и концепция аудита в некоммерческих организациях

Dubinina Marina, Dvornițkaia Tatiana
Николаевский национальный аграрный университет
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Диктант как эффективное средство обучения орфографической грамотности младших щкольников

Procopii Liuba
Тираспольский государственный университет
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de educație morală

Munteanu Tamara
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernization process of the master’s program in finance

Leviţcaia Alla, Todorici Ludmila, Carabet Maria
Comrat State University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности построения тренировочных занятий пловцов на этапах специализированной базовой подготовки и подготовки к высшим достижения

Iasîmbaș Xenia, Dorofeeva Elena
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea unor simulatoare netradiționale în antrenamentul sportivilor înotători

Rîșneac Boris, Scorţenschi Dmitri
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 22 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode non-standarde de rezolvare a problemelor de chimie la modulul „Soluții”

Frunză Natalia, Melentiev Eugenia
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la tradiție la inovație: formarea și evaluarea competențelor specifice la disciplinele filosofice

Inglis Iulia
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia rezolvării problemelor de combinatorică

Lupu Ilie
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia de instruire prin cercetare la chimie în context interdisciplinar

Codreanu Sergiu, Coropceanu Eduard
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методология применения комплекса профессионально-ориентированных заданий при обучении математике в системе среднего профессионального образования .

Detcova Ana
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia cercetării potențialului turistic național

Veșca Aliona
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia cercetării fenomenelor şi proceselor social-economice

Roşca Ludmila
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Simion Mehedinţi – fondatorul geografiei moderne romane

Ţicu Lucia
Patrimoniul cultural naţional şi universal:
2014. Chişinău. ISBN 978-9975-51-611-2.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методика рейтинговой оценки студентов с использованием информационных технологий

Kurșakova Natalia1, Levkin Grigorii1, Simak Roman2
1 Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС),
2 Сибирский институт бизнеса и информационных технологий (СИБИТ)
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Организация совместной обратной связи посредством онлайн сервиса TRIVENTY

Velicova Tatiana1, Popil Ghenadii2
1 Комратский государственный университет,
2 Тираспольский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficiența asigurărilor ca domeniu de activitate: abordări teoretico-metodologice

Marin Lilian1, Lom Ionuț Valentin2
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neuromarketing Strategic Engineering: Global, Local, and Transnational

Şişcan Svetlana-Zorina
Academy of Economic Studies of Moldova
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

About Principles and Priorities in Methodology

Cameneva Zinaida, Cheibaş Eleonora
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica în afaceri: aspecte metodologice de cercetare
Samoteeva Raisa1, Bucaros Muza2
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-232. Vizualizări-1221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 180