IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(56) pentru cuvîntul-cheie "interacţiune"
Conceptul de comunicare
Petcu Tatiana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-28. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elucidarea rоlului factоrului de genоtip al pоrumbului în reacția la patоgenii fungici Fusarium spp. în diferite cоndiții de temperatură
Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Aluchi Nicolae, Legaci Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul corelativ dintre ideologie politică și politici publice
Boț Vadim
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leadership-ul administrativ – o nouă paradigmă a administrației publice
Popovici Angela1, Popovici Corneliu2
Administrarea Publică
Nr. 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2017. Descarcări-34. Vizualizări-1281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul inputului în dezvoltarea competenței sociolingvistice la limba străină
Petriciuc Lilia
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 14 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipuri de spaţii în instalaţiile interactive
Nicuţă Oana Maria
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări cu privire la dezvoltarea unei metodologii de studiere a interacțiunii radon x fumat ca factor trigger în declanșarea cancerului bronhopulmonar
Coreţchi Liuba1, Overcenco Ala1, Ababii Aurelia1, Bîlba Valeriu2
Arta Medica
Nr. 2(79) / 2021 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul posibilităților de utilizare a realității augmentate în edițiile de carte pentru copii
Baicev Tatiana
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 1 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacțiunea preparatelor antituberculoase cu alimentele.
Bacinschi Nicolae, Guţu Ina, Rakovskaia Tatiana, Spînosu Galina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea seismică a zonei Vrancea în sistemul referențial Pământ-Soare-Lună
Sandu Ilie
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 19 April, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câmpul gravitațional și activitatea seismică: studiu de caz - zona Vrancea
Sandu Ilie
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 26 November, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-1097
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelaţia sintaxei cu semantica şi cu logica
Burnete Marcela
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curentele artistice din secolul al XIX-lea: interacțiuni și diferențe
Taraburca Emilia
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-83-8.
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația profesor-elev, factor-cheie în reușita școlară
Aldea Iuliana, Tudor Ștefan Bogdan
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-163. Vizualizări-1015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale dialogului intercultural
Ţurcan Natalia
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 27 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea lingvistică dialogul intercultural în procesul de comunicare — indicator indispensabil al societății actuale
Busuioc Aliona
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 27 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation and measurement of technological functions
Iatchevici Vadim
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 16 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsurări fără interaсţiune
Petco Andrei, Melenti Ştefan, Chistol Vitalie
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 28 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Административно-правовые основы взаимодействия субьектов предоставления бесплатной правовой помощи в Украине
Magarramli Etibar Vali
Legea şi Viaţa
Nr. 6-7(342-343) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice privind raporturile dintre autoritățile administrației publice centrale și autoritățile administrației publice locale
Fotescu Vasile12
Legea şi Viaţa
Nr. 2(338) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-86. Vizualizări-1106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 56