IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(42) pentru cuvîntul-cheie "interacţiune"

Elucidarea rоlului factоrului de genоtip al pоrumbului în reacția la patоgenii fungici Fusarium spp. în diferite cоndiții de temperatură

Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Aluchi Nicolae, Legaci Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenul corelativ dintre ideologie politică și politici publice

Boț Vadim
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leadership-ul administrativ – o nouă paradigmă a administrației publice
Popovici Angela1, Popovici Corneliu2
Administrarea Publică
Nr. 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-1014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipuri de spaţii în instalaţiile interactive

Nicuţă Oana Maria
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetări cu privire la dezvoltarea unei metodologii de studiere a interacțiunii radon x fumat ca factor trigger în declanșarea cancerului bronhopulmonar

Coreţchi Liuba1, Overcenco Ala1, Ababii Aurelia1, Bîlba Valeriu2
Arta Medica
Nr. 2(79) / 2021 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul posibilităților de utilizare a realității augmentate în edițiile de carte pentru copii

Baicev Tatiana
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 1 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea seismică a zonei Vrancea în sistemul referențial Pământ-Soare-Lună
Sandu Ilie
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 19 April, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câmpul gravitațional și activitatea seismică: studiu de caz - zona Vrancea
Sandu Ilie
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 26 November, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corelaţia sintaxei cu semantica şi cu logica

Burnete Marcela
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relația profesor-elev, factor-cheie în reușita școlară

Aldea Iuliana, Tudor Ștefan Bogdan
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-42. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte ale dialogului intercultural

Ţurcan Natalia
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 27 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diversitatea lingvistică dialogul intercultural în procesul de comunicare — indicator indispensabil al societății actuale

Busuioc Aliona
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 27 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Административно-правовые основы взаимодействия субьектов предоставления бесплатной правовой помощи в Украине

Magarramli Etibar Vali
Legea şi Viaţa
Nr. 6-7(342-343) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări teoretice privind raporturile dintre autoritățile administrației publice centrale și autoritățile administrației publice locale

Fotescu Vasile12
Legea şi Viaţa
Nr. 2(338) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-66. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avantajele învățării prin cooperare în clasele primare

Nour Alexandra
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelul pedagogic de formare a culturii artistic-estetice (MFCAE)

Gînju Tatiana
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circulaţia englezismelor pe domenii de activitate, reflectată în presa periodică din Republica Moldova

Căruntu-Caraman Livia
Philologia
Nr. 5-6(293-294) / 2017 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Using Film Clips to Develop Communicative Competence

Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-911
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Взаимодействие детей разновозрастной группы на занятиях по изобразительной деятельности

Kavîlina A.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(55) / 2019 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere conceptuale şi metodologice ale curriculumului la Limba străină – 2019

Afanas Aliona
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 42