IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-10(10) pentru cuvîntul-cheie "literary-artistic education"

Conceptul de lectură literară în optica didacticienilor francezi

Putuntean Nina12
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(27) / 2016 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 10 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea operelor lirice în contextul educației literar-artistice
Şchiopu Constantin
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelul pedagogic de formare a culturii artistic-estetice (MFCAE)

Gînju Tatiana
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Construcție”, ”modernizare” și ”dezvoltare” curriculară (II)

Pâslaru Vlad
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Construcție”, „modernizare” și „dezvoltare” curriculară (I)

Pâslaru Vlad
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea la elevii claselor primare a expresivității vorbirii prin activități de creație literară

Iana Tatiana-Irina12
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 2 January, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundamente teoretice și metodologice ale educației literar-artistice și lingvistice ca sistem

Vîlcu Marcela
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(47) / 2021 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice privind tehnologiile educației literar-artistice
Şchiopu Constantin
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-1046
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori ale competenţei lectorale dezvoltate de liceeni prin aplicarea metodologiilor specifice educaţiei literar-artistice
Şchiopu Ala
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(23) / 2013 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 18 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-959
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea inteligențelor multiple în formarea competenței de lectură

Paga Doina
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10