Psihoprofilaxia comportamentului agresiv la adolescenți: repere teoretico-aplicative
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
296 33
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-01 18:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.624-053.6+37.015.3 (6)
Social psychology (737)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (3055)
SM ISO690:2012
NACAI, Lilia. Psihoprofilaxia comportamentului agresiv la adolescenți: repere teoretico-aplicative. In: Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare. Ediția 3-a, 8 mai 2020, Bălți. Bălți: Tipografia din Bălţi, 2020, pp. 462-469. ISBN 978-9975-3422-5-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a, 2020
Conferința "Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare"
Bălți, Moldova, 8 mai 2020

Psihoprofilaxia comportamentului agresiv la adolescenți: repere teoretico-aplicative

PSYCHOPROPHYLAXIS OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENTS: THEORETICAL-APPLIED LANDMARKS

CZU: 316.624-053.6+37.015.3

Pag. 462-469

Nacai Lilia
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2020


Rezumat

Articolul reflectă investigația teoretico-aplicativă privind psihoprofilaxia comportamentului agresiv la adolescenți și scoate în evidență metodele şi tehnicile de intervenţie psihologică specifice abordării cognitive-comportamentale. Prezintă inters experiența elaborării și implementării programului de psihoprofilaxie a comportamentului agresiv la adolescenți descries în articol.

The article reflects the theoretic-applied investigation focused on the psycho prophylaxis of aggressive behavior in adolescents and highlights the methods and techniques of psychological intervention specific to the cognitive- behavioral approach. Of interest is the experience of developing and implementing the program of psycho prophylaxis of aggressive behavior in adolescents described in the article.

Cuvinte-cheie
agresivitate, abordarea cognitiv-comportamentală, adolescenta,

aggression, cognitive-behavioral approach, adolescence