IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(21) pentru cuvîntul-cheie "model pedagogic"

Model pedagogic de pregătire a copiilor pentru activitatea de învățare din școală din perspectiva colaborării cu familia

Vasilache Ala
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelul pedagogic de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar

Andriţchi Viorica, Stratan Victoria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu de caz privind dezvoltarea competenţei digitale la viitorii profesori filologi

Braicov Andrei, Veveriță Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-45. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea competenței digitale la viitoarele cadre didactice de filologie: provocări și constrângeri

Braicov Andrei, Veveriță Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelul didactic de formare a culturii etnoartistice la elevi prin integrarea teatrului popular

Graneţkaia Lilia1, Gavriliţă Laura2
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelul didactic de formare a culturii etnoartistice la elevi prin integrarea teatrului popular

Gavriliţă Laura
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modeling construct of technical terminology valuing in the Romanian language by allophone students

Golovaci Mariana
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelul de evaluare a performanțelor cadrelor didactice din învățământul primar

Lazaschevici Tudorița1, Cojocaru Victoria2
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelul pedagogic de formare a culturii artistic-estetice (MFCAE)

Gînju Tatiana
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte didactice ale pregătirii studenţilor facultăţilor pedagogice pentru implementarea „noilor educaţii” în şcoala primară

Ciobanu Lora
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efecte formative ale modelului pedagogic de formare a competenţei de self-management al activităţii de învăţare la studenţi

Laşcu Lilia
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedagogical modeling of the process of teaching the university discipline „Information Security”

Bogdanova Violeta, Chiriac Liubomir
Tiraspol State University (TSU)
The 29th Conference on Applied and Industrial Mathematics
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu privind situația educației sociale și financiare din învățământul preuniversitar

Cazacu Emanoil Remus12
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(48) / 2021 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia de formare la studenți a competenței de proiectare prin tehnologii informaționale

Danilă Natalia
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(44) / 2020 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 10 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model pedagogic de formare a culturii etnoartistice la elevi prin manifestări ale teatrului popular
Gavriliţă Laura
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(34) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 March, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apariția și dezvoltarea teatrului profesionist în limba națională prin teatrul școlar

Alexandrescu Ion
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea modelului de tranziţie  de la treapta primară la treapta secundară în şcoala din israel

Jaramna Raid
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efecte formative ale modelului pedagogic de formare a competenţei de self-management al activităţii de învăţare la studenţi

Laşcu Lilia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelul pedagogic de dezvoltare a creativităţii la studenţii ingineri

Popescul Angela, Popescul Sergiu
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelul pedagogic de dezvoltare a competenței de cercetare a cadrelor didactice din învățământul general

Barbăroș Claudia
Univers Pedagogic
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 21