IBN
Close
Butnaru Veronica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 32. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 27
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Rolul și importanța leadershipului în cadrul noilor standarde pentru sistemele de management
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Economia socială la nivel european: dimensiuni ale celui de-al treilea sector
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Revista Economia Socială
Nr. 1(1) / 2021 / ISSN 2587-4179
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația și formarea profesională - esențiale în condiţiile formării economiei sociale
Tofan Tatiana , Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Revista Economia Socială
Nr. 4(4) / 2021 / ISSN 2587-4179
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode inovatoare de predare, facilitate de noi tehnologii și de resurse educaționale deschise
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pilotarea cursurilor în domeniul economiei sociale pentru noua generație de antreprenori în cadrul centrului de resurse și informare în domeniul economiei sociale din Republica Moldova
Macovei Ina , Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Revista Economia Socială
Nr. 3(3) / 2021 / ISSN 2587-4179
Disponibil online 26 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Public service values in democratic societies
Butnaru Veronica
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Metode de stimulare a creativității în contextul leadershipului organizațional
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 22 September, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea socială - parte din conştiinţa fiecăruia în situaţii de criză
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Asistența externă a Uniunii Europene acordată Republicii Moldova prin programe/proiecte
Butnaru Veronica , Culea Ana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politicile Uniunii Europene cu impact asupra economiei sociale
Manole Dinu , Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The advantages of implementing a system of social responsibility management in public institutions in the Republic of Moldova
Butnaru Veronica
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 4, R. 2019. Pitesti. .
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Aspectele fundamentale ale procesului de învățare ce facilitează formarea competențelor la adulți
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa şi eficacitatea în sectorul public prin prisma responsabilităţii sociale
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldovaconferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-134-20-0.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestionarea eticii în diferite sisteme de administrație publică
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-37. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța codului de etică pentru organizațiile responsabile social
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța regulilor de bună practică în dezvoltarea sistemului farmaceutic din Republica Moldova
Jeleznîi Gabriela , Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul şi problematica responsabilităţii sociale în Republica Moldova
Butnaru Veronica
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea procesului de implementare a standardului iso 9001:2015 în cadrul instituțiilor medicale
Trofimov Vladimir1 , Butnaru Veronica2
1 Spitalul Clinic Militar Central,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planificarea spațială în țările Uniunii Europene – o nouă abordare pentru Republica Moldova
Manole Dinu , Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Necesitatea asigurării unui mediu de integritate publică și responsabilitate socială în viața publică
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 May, 2021. Descarcări-55. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 46