IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Teoria şi practica administrării publice",
Chișinău, Moldova, 22 mai 2020
Teoria și practica administrării publice
Cautare
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Combinatul Poligrafic
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 430
ISBN: 978-9975-3240-9-0
CZU: 351(082)=135.1=111=161.1 T 43
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2021  125
  2020  91
  2019  122CZUConferinţa internaţională ştiinţifico-practică „TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE”
  2018  113
  2017  121
  2016  150CZU
  2015  145
  2014  152
  2013  171
  2011  137
  2011  118
Disponibil în IBN: 21 septembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (87)Filologie (12)Biologie (2)Economie (231)Filosofie (1)Drept (315)Pedagogie (56)Sociologie (98)Ştiinţe politice (259)Administrare publică (954)Altele (4)Tehnică (14)Studiul artelor, culturologie (11)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (31)Medicină (14)Istorie (11)Geografie (3)Farmacie (1)Arhitectura (2)Psihologie (5)Ştiinţe agricole (1)