IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldova" conferinţă ştiinţifico-practică internaţională,
Chişinău, Moldova, 23 noiembrie 2018
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldova conferinţă ştiinţifico-practică internaţională
Cautare
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipogr. Garomont Studio
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-134-20-0
CZU: 352(478):[327:061.1EU](082)=135.1=161.1 C 66
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
2018 49
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (3)Economie (10)Drept (9)Sociologie (2)Ştiinţe politice (4)Administrare publică (42)