IBN
Close
Tofan Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 37. Publicaţii la conferinţe din RM - 29. Publicaţii peste hotare - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 15
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 17
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 26
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 8

2022 - 5

Analiza politicilor publice în domeniul promovării și menținerii valorilor culturale în Republica Moldova
Tofan Tatiana , Dogotari Mihail
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.42. 2022. Iași, România. ISSN 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740.
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza procesului de planificare strategica în cadrul instituțiilor publice
Tofan Tatiana1 , Tomuz Vasile2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(115) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infractructura sistemului de audit intern în instituțiile publice din Republica Moldova
Stogu Ion , Tofan Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituțiile prestatoare de servicii sociale din Republica Moldova
Tofan Tatiana , Grecu Ala
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.42. 2022. Iași, România. ISSN 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740.
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul dezvoltării profesionale continue in activitatea managerilui public
Tofan Tatiana , Prodan-Șestacova Liubovi
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.42. 2022. Iași, România. ISSN 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740.
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Aspecte teoretice ale dezvoltării organizaţionale
Tofan Tatiana , Tomuz Vasile
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-3-9.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale economiei sociale
Tofan Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Revista Economia Socială
Nr. 1(1) / 2021 / ISSN 2587-4179
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația și formarea profesională - esențiale în condiţiile formării economiei sociale
Tofan Tatiana , Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Revista Economia Socială
Nr. 4(4) / 2021 / ISSN 2587-4179
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunități de dezvoltare a antreprenoriatului social în Republica Moldova
Tofan Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile bugetării sensibile la gen
Tofan Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica Uniunii Europene în dezvoltarea creativității artistice
Tofan Tatiana , Dogotari Mihail
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul inteligenței emoționale în activitatea managerului de top din instituțiile publice
Tofan Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Învățarea prin proiecte STEAM în sprijinul atractivității orelor de studiu
Frumusachi Svetlana , Șveț Aliona , Tofan Tatiana
Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul culturii manageriale şi liderismul în dezvoltarea organizaţională
Tofan Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-51. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul politicilor publice în dezvoltarea turismului rural
Tofan Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul organizării resurselor umane pe timp de pandemie
Tofan Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-87. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Noi tendințe în managementul schimbării organizaționale din țările Uniunii Europene
Tofan Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile tendinţe în fundamentarea deciziilor administrative în managementul public
Tofan Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-41. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele leadership-ului în administrația publică locală
Stanila Natalia1 , Tofan Tatiana2
1 Consiliul local Izbiște, raionul Criuleni,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-67. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 9

Experiența Agenției de Dezvoltare Regională Sud în realizarea proiectelor de dezvoltare regională
Tofan Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 74