IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-08 15:05
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  nr. 3 / 2022  (3 din 4)15CZU
 2022  (3 din 4)43
Nr. 3(115) 15CZU
Nr. 2(114) 14CZU
Nr. 1(113) 14CZU
 2021  (4 din 4)64
Nr. 4(112) 14CZU
Nr. 3(111) 17CZU
Nr. 2(110) 14CZU
Nr. 1(109) 19CZU
 2020  (4 din 4)70
Nr. 4(108) 17CZU
Nr. 3(107) 19CZU
Nr. 2(106) 18CZU
Nr. 1(105) 16CZU
 2019  (4 din 4)75
Nr. 4(104) 21CZU
Nr. 3(103) 20CZU
Nr. 2(102) 17CZU
Nr. 1(101) 17CZU
 2018  (4 din 4)74
Nr. 4(100) 20CZU
Nr. 3(99) 15CZU
Nr. 2(98) 22CZU
Nr. 1(97) 17CZU
 2017  (4 din 4)78
Nr. 4(96) 21CZU
Nr. 3(95) 19CZU
Nr. 2(94) 20CZU
Nr. 1(93) 18CZU
 2016  (4 din 4)80
Nr. 4(92) 14CZU
Nr. 3(91) 23CZU
Nr. 2(90) 22CZU
Nr. 1(89) 21CZU
 2015  (4 din 4)77
Nr. 4(88) 20CZU
Nr. 3(87) 19CZU
Nr. 2(86) 19CZU
Nr. 1(85) 19CZU
 2014  (4 din 4)77
Nr. 4(84) 19CZU
Nr. 3(83) 20CZU
Nr. 2(82) 18CZU
Nr. 1(81) 20CZU
 2013  (4 din 4)74
Nr. 4(80) 18CZU
Nr. 3(79) 20CZU
Nr. 2(78) 18CZU
Nr. 1(77) 18CZU
 2012  (4 din 4)72
Nr. 4(76) 20CZU
Nr. 3(75) 17CZU
Nr. 2(74) 18CZU
Nr. 1(73) 17CZU
 2011  (4 din 4)76
Nr. 4(72) 17CZU
Nr. 3(71) 20CZU
Nr. 2(70) 21CZU
Nr. 1(69) 18CZU
 2010  (3 din 4)54
Nr. 4(68) 16CZU
Nr. 2-3(67) 18CZU
Nr. 1(65) 20CZU
 2009  (3 din 4)63
Nr. 3-4(64) 23CZU
Nr. 2(62) 19CZU
Nr. 1(61) 21CZU
 2008  (3 din 4)83
Nr. 3-4(60) 22CZU
Nr. 2(58) 44CZU
Nr. 1(57) 17CZU
 2007  (3 din 4)71
Nr. 4(56) 18CZU
Nr. 3(55) 21CZU
Nr. 1-2(54) 32CZU
 2006  (3 din 4)53
Nr. 4(52) 22CZU
Nr. 3(51) 13CZU
Nr. 1-2(50) 18CZU
 2005  (3 din 4)56
Nr. 4(48) 20CZU
Nr. 2-3(47) 19CZU
Nr. 1(45) 17CZU
 2004  (1 din 4)18
Nr. 3(43) 18CZU
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole125814352333274911862173
Volume66799073429
Total1324151514036178

Vizualizări   1290Descărcări   15

Conţinutul numărului de revistă

Conexiunea dintre relaţiile politice şi administrative în procesul decizional din Republica Moldova: provocări şi recomandări11-19

CZU: [323+342:354](478)

Saca Victor , Azizov Nighina
Serviciile sociale: problema delimitării competenţelor în cadrul descentralizării20-27

CZU: 351.84:364.07

Tatarov Sergiu
Posibilităţi de implicare a sectoarelor privat şi asociativ în activitatea de prestare a serviciilor publice28-32

CZU: 352:338.465

Tincu Violeta
Funcţia de mediere a şefului de stat34-38

CZU: 342.516

Goriuc Silvia
Reglementarea securităţii şi sănătăţii în muncă atât în dreptul intern cât şi internaţional39-45

CZU: 349.24:331.45(478+100)

Vieriu Eufemia
Consideraţii generale privind timpul de muncă46-51

CZU: 349.23(498)

Vieriu Dumitru
Salariul: abordări conceptuale, tipuri de salarii, modalităţi de salarizare53-61

CZU: 331.2(478)

Blanovschi Andrei
I.S.O. 26000 responsabilitatea socială în instituţiile publice– trecerea de la bunele intenţii la bunele acţiuni62-65

CZU: 351/.354:005.35

Butnaru Veronica
Instruirea funcţionarilor publici – o condiţie importantă pentru implementarea cu succes a guvernării electronice67-74

CZU: 351/.354.088.6:004

Cebotaru Eugenia
Partide şi organizaţii politice conservatoare în Basarabia la începutul sec. al XX-lea: „sutele negre” şi Uniunea „Arhanghelul Mihail”76-87

CZU: 94(478)"19/20"

Dulschi Silvia
Terorismul ca factor de influenţă: aspecte bioetice şi politologice88-96

CZU: 321.01+327

Sprincean Serghei
Modele de dezvoltare a societăţii informaţionale98-100

CZU: 004:351/354+316.774:004

Gruia Andrei
Мультикультурализм как технология социально-политической регуляции современного гетерогенного общества101-105

CZU: 321.01

Vovc Dmitrii
Rolul planificării strategice în marketingul serviciilor publice106-113

CZU: 339.138:338.465:351

Solomon Oleg
Посткоммунистическая трансформация стран Закавказья: партийный аспект114-118

CZU: 329(479)

Palişcov Constantin
Măsurile necesare pentru prevenirea acţiunilor care distorsionează sau restrâng concurenţa în domeniul comunicaţiilor electronice. Aspecte de reglementare119-128

CZU: 338.47:339.138+342.727:351.751

Gasnaş Iurie
Пути реализации государственной политики Украины в сфере виктимологической профилактики насильственной преступности129-133

CZU: 323(477)

Koliniko Elena
Conceptul de cooperare intercomunală134-138

CZU: 351/352(478)

Bulat Veaceslav