IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   235
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-27 15:33
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (2 din 4)28
  2021  (4 din 4)64
  2020  (4 din 4)70
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)75
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)58
  2007  (3 din 4)56
  2006  (3 din 4)44
  2005  (3 din 4)48
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole118511864422315811712157
Volume65714223009
Total1250125786426167

Vizualizări   1067Descărcări   123

Conţinutul numărului de revistă

Academia de Administrare Publică la vârsta afirmării

11-25

CZU: 378.4:35.08

Sîmboteanu Aurel

Vivat Academia! Vivat professores! Academia trebuie să rămână instituția care să pregătească și să perfecționeze cadrele din instituțiile statului

26-27
Deliu Tudor

Activitatea academiei de administrare publică contribuie foarte mult la  eficientizarea instituțiilor sistemului

28-28
Crăciun Claudia

Vivat Academia! Vivat professores!

29-30
Gorobievschi Svetlana

Administrarea publică este un domeniu,  în care se nasc și se dezvoltă democrația și prosperarea unei națiuni

30-31
Azizov Nighina

Eficientizarea administrației publice din Republica Moldova: oportunități și provocări actuale

33-41

CZU: 351/354(478)

Popovici Angela

Dimensiunile administrației publice

42-48

CZU: 351/354

Şaptefraţi Tatiana

Tendințe de inovare în sectorul public orientate spre eficientizarea procesului de elaborare a politicilor publice

49-59

CZU: 35:005.342

Savca Tatiana

Reglementări privind programele de dezvoltare profesională a funcționarilor publici

61-68

CZU: 331.36:35.088.6

Romandaş Nicolae , Goriuc Teodorina

Unele considerații privind promovarea valorilor juridice și nejuridice care stimulează activitatea funcționarilor administrației publice

69-75

CZU: 35.08

Bantuş Anatolie

Abordări teoretice privind pedeapsa în calitate de componentă de bază a sistemului sancțiunilor penale

76-83

CZU: 343.241

Cernomoreţ Sergiu , Ilco Vadim

Experiența Agenției de Dezvoltare Regională Sud în realizarea proiectelor de dezvoltare regională

85-89

CZU: 332.12(478)

Tofan Tatiana

Perspective la nivelul politicilor de suport al întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova

90-96

CZU: 334.012.63/64(478)

Morei Virgiliu , Sîrbu Rodica

Importanța codului de etică pentru organizațiile responsabile social

97-101

CZU: 174:061.237

Butnaru Veronica

Prevenirea și diminuarea stresului profesional în autoritățile publice

103-113

CZU: 159.942.5.35.08

Zelenschi Angela

China și SUA: interese și rivalități geopolitice în zona Pacificului

115-119

CZU: 327(510+73)

Tărîţă Orest , Ropot Traian

Comunicarea interculturală. Delimitări conceptuale

120-127

CZU: 316.77:008

Spînu Stela

Modernizarea serviciilor publice – prioritate a procesului de reformă a administrației publice locale

129-134

CZU: 351:352(478)

Popovici Ion

Investițiile în contextul dezvoltării durabile a economiei: aspectul metodologic

135-144

CZU: 330.322:338

Gribincea Alexandru

Managementul resurselor umane din cadrul administrației publice locale din Republica Moldova: probleme și soluții

145-149

CZU: 005.96:352(478)

Boaghi Leonid

Концептуальные подходы к совершенствованию организационно-правового механизма регулирования профессиональной деятельности в сфере государственной службы Украины

150-159

CZU: 35.081(477)

Заболотный Андрей

Nicolae Țâu la șaptezeci de primăveri

161-163

CZU: 016:[327+929]

Rusu Rodica