IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-31 22:17
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 4 / 2022  (4 din 4)18    CZU
 2022  (4 din 4)61    
Nr. 4(116)18CZU
Nr. 3(115)15CZU
Nr. 2(114)14CZU
Nr. 1(113)14CZU
 2021  (4 din 4)64    
Nr. 4(112)14CZU
Nr. 3(111)17CZU
Nr. 2(110)14CZU
Nr. 1(109)19CZU
 2020  (4 din 4)70    
Nr. 4(108)17CZU
Nr. 3(107)19CZU
Nr. 2(106)18CZU
Nr. 1(105)16CZU
 2019  (4 din 4)75    
Nr. 4(104)21CZU
Nr. 3(103)20CZU
Nr. 2(102)17CZU
Nr. 1(101)17CZU
 2018  (4 din 4)74    
Nr. 4(100)20CZU
Nr. 3(99)15CZU
Nr. 2(98)22CZU
Nr. 1(97)17CZU
 2017  (4 din 4)78    
Nr. 4(96)21CZU
Nr. 3(95)19CZU
Nr. 2(94)20CZU
Nr. 1(93)18CZU
 2016  (4 din 4)80    
Nr. 4(92)14CZU
Nr. 3(91)23CZU
Nr. 2(90)22CZU
Nr. 1(89)21CZU
 2015  (4 din 4)77    
Nr. 4(88)20CZU
Nr. 3(87)19CZU
Nr. 2(86)19CZU
Nr. 1(85)19CZU
 2014  (4 din 4)77    
Nr. 4(84)19CZU
Nr. 3(83)20CZU
Nr. 2(82)18CZU
Nr. 1(81)20CZU
 2013  (4 din 4)74    
Nr. 4(80)18CZU
Nr. 3(79)20CZU
Nr. 2(78)18CZU
Nr. 1(77)18CZU
 2012  (4 din 4)72    
Nr. 4(76)20CZU
Nr. 3(75)17CZU
Nr. 2(74)18CZU
Nr. 1(73)17CZU
 2011  (4 din 4)76    
Nr. 4(72)17CZU
Nr. 3(71)20CZU
Nr. 2(70)21CZU
Nr. 1(69)18CZU
 2010  (3 din 4)58    
Nr. 4(68)16CZU
Nr. 2-3(67)19CZU
Nr. 1(65)23CZU
 2009  (3 din 4)63    
Nr. 3-4(64)23CZU
Nr. 2(62)19CZU
Nr. 1(61)21CZU
 2008  (3 din 4)83    
Nr. 3-4(60)22CZU
Nr. 2(58)44CZU
Nr. 1(57)17CZU
 2007  (3 din 4)71    
Nr. 4(56)18CZU
Nr. 3(55)21CZU
Nr. 1-2(54)32CZU
 2006  (3 din 4)53    
Nr. 4(52)22CZU
Nr. 3(51)13CZU
Nr. 1-2(50)18CZU
 2005  (3 din 4)56    
Nr. 4(48)20CZU
Nr. 2-3(47)19CZU
Nr. 1(45)17CZU
 2004  (1 din 4)18    
Nr. 3(43)18CZU
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (06.12.2019-06.12.2023)
  • C (18.07.2017-05.12.2019)
  • C (27.06.2013-27.06.2017)
  • C (30.04.2009-26.06.2013)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole128019884584528712162194
Volume67936213464
Total1347208207948751

Vizualizări   1499Descărcări   105

Conţinutul numărului de revistă

Repere teoretice în formarea culturii profesionale a funcționarilor publici 11-17

CZU: 35.08:005

Dulschi Ion
Dezvoltarea parteneriatului dintre administrația publică și organizațiile societății civile în asigurarea securității comunitare 18-33

CZU: [35+061.2]:351.75

Zelenschi Angela
Structuri administrative publice centrale în țările Uniunii Europene 34-40

CZU: 354(4)

Dulschi Silvia
Soluționarea litigiilor electorale – element de realizare a garanțiilor constituționale ale drepturilor electorale ale cetățenilor 42-52

CZU: 342.842

Guceac Ion
Răspunderea contravențională în cazul încălcării legislației electorale 53-63

CZU: 342.8:342.9(478)

Goriuc Silvia , Chiper Natalia
Aspecte teoretice ale ergonomiei în proiectarea locului de muncă al funcționarului public 65-72

CZU: 331.421:35.08

Vaculovschi Elena , Abramihin Cezara
Importanța planificării strategice la nivelul comunităților locale în Republica Moldova 73-77

CZU: 338.26:352(478)

Dragomir Lilia , Darii Ina
Asistența externă a Uniunii Europene acordată Republicii Moldova prin programe/proiecte 78-85

CZU: 339.96:[061.1EU+478]

Butnaru Veronica , Culea Ana
Relevanța proiectului LNSS asupra dezvoltării profesionale a personalului de bibliotecă, academic și a funcționarilor publici 87-94

CZU: 0.27.7:021.2

Sobieski-Camerzan Rodica
Aspecte teoretice privind riscul și incertitudinea în deciziile economice 96-101

CZU: 330.131.7

Ţâu Nicolae
Globalizarea economică versus dezvoltarea durabilă 102-110

CZU: 338+339.9

Gribincea Alexandru
Reflecții doctrinare asupra rolului organizațiilor internaționale în menținerea păcii și stabilității mondiale 112-121

CZU: 341.1

Manciu Liana-Alina
Strategii pentru dezvoltarea eficacității și eficienței administrației publice în Republica Moldova 122-131

CZU: 351/354(478)

Graur Oleg
Modelarea sinergetică a sistemelor energetice 132-142

CZU: 620.9(100)

Sandu Maxim , Gribincea Alexandru
Riscuri și amenințări în regiunea extinsă a Mării Negre 143-146

CZU: 327(4+5)

Popilevschi Dumitru
Clientelismul politic în alocarea resurselor publice pentru proiecte către autoritățile publice locale din fondurile naționale în anii 2013-2017 147-155

CZU: 328:352(478)

Meleștean Ion
Un model de perseverență și devotament în explorarea sistemului educațional și de cercetare al administrației publice din Republica Moldova Aurel SÎMBOTEANU, prorector al Academiei de Administrare Publică, doctor, conferențiar universitar, la 70 de ani 157-161

CZU: 378:35(478)

Saca Victor