IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   235
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (4 din 4)64
  2020  (4 din 4)70
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)75
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)58
  2007  (3 din 4)56
  2006  (3 din 4)44
  2005  (3 din 4)48
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole115710430981827611432129
Volume63644702833
Total1220110756821109

Vizualizări   1072Descărcări   101

Conţinutul numărului de revistă

Repere teoretice în formarea culturii profesionale a funcționarilor publici

11-17

CZU: 35.08:005

Dulschi Ion

Dezvoltarea parteneriatului dintre administrația publică și organizațiile societății civile în asigurarea securității comunitare

18-33

CZU: [35+061.2]:351.75

Zelenschi Angela

Structuri administrative publice centrale în țările Uniunii Europene

34-40

CZU: 354(4)

Dulschi Silvia

Soluționarea litigiilor electorale – element de realizare a garanțiilor constituționale ale drepturilor electorale ale cetățenilor

42-52

CZU: 342.842

Guceac Ion

Răspunderea contravențională în cazul încălcării legislației electorale

53-63

CZU: 342.8:342.9(478)

Goriuc Silvia , Chiper Natalia

Aspecte teoretice ale ergonomiei în proiectarea locului de muncă al funcționarului public

65-72

CZU: 331.421:35.08

Vaculovschi Elena , Abramihin Cezara

Importanța planificării strategice la nivelul comunităților locale în Republica Moldova

73-77

CZU: 338.26:352(478)

Dragomir Lilia , Darii Ina

Asistența externă a Uniunii Europene acordată Republicii Moldova prin programe/proiecte

78-85

CZU: 339.96:[061.1EU+478]

Butnaru Veronica , Culea Ana

Relevanța proiectului LNSS asupra dezvoltării profesionale a personalului de bibliotecă, academic și a funcționarilor publici

87-94

CZU: 0.27.7:021.2

Sobieski-Camerzan Rodica

Aspecte teoretice privind riscul și incertitudinea în deciziile economice

96-101

CZU: 330.131.7

Ţâu Nicolae

Globalizarea economică versus dezvoltarea durabilă

102-110

CZU: 338+339.9

Gribincea Alexandru

Reflecții doctrinare asupra rolului organizațiilor internaționale în menținerea păcii și stabilității mondiale

112-121

CZU: 341.1

Manciu Liana-Alina

Strategii pentru dezvoltarea eficacității și eficienței administrației publice în Republica Moldova

122-131

CZU: 351/354(478)

Graur Oleg

Modelarea sinergetică a sistemelor energetice

132-142

CZU: 620.9(100)

Sandu Maxim , Gribincea Alexandru

Riscuri și amenințări în regiunea extinsă a Mării Negre

143-146

CZU: 327(4+5)

Popilevschi Dumitru

Clientelismul politic în alocarea resurselor publice pentru proiecte către autoritățile publice locale din fondurile naționale în anii 2013-2017

147-155

CZU: 328:352(478)

Meleștean Ion

Un model de perseverență și devotament în explorarea sistemului educațional și de cercetare al administrației publice din Republica Moldova Aurel SÎMBOTEANU, prorector al Academiei de Administrare Publică, doctor, conferențiar universitar, la 70 de ani

157-161

CZU: 378:35(478)

Saca Victor