IBN
Закрыть
Butnaru Veronica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 32. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 27
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Rolul și importanța leadershipului în cadrul noilor standarde pentru sistemele de management
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Economia socială la nivel european: dimensiuni ale celui de-al treilea sector
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Revista Economia Socială
Nr. 1(1) / 2021 / ISSN 2587-4179
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația și formarea profesională - esențiale în condiţiile formării economiei sociale
Tofan Tatiana , Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Revista Economia Socială
Nr. 4(4) / 2021 / ISSN 2587-4179
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode inovatoare de predare, facilitate de noi tehnologii și de resurse educaționale deschise
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pilotarea cursurilor în domeniul economiei sociale pentru noua generație de antreprenori în cadrul centrului de resurse și informare în domeniul economiei sociale din Republica Moldova
Macovei Ina , Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Revista Economia Socială
Nr. 3(3) / 2021 / ISSN 2587-4179
Disponibil online 26 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Public service values in democratic societies
Butnaru Veronica
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Metode de stimulare a creativității în contextul leadershipului organizațional
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 22 September, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea socială - parte din conştiinţa fiecăruia în situaţii de criză
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Asistența externă a Uniunii Europene acordată Republicii Moldova prin programe/proiecte
Butnaru Veronica , Culea Ana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politicile Uniunii Europene cu impact asupra economiei sociale
Manole Dinu , Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The advantages of implementing a system of social responsibility management in public institutions in the Republic of Moldova
Butnaru Veronica
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 4, R. 2019. Pitesti. .
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Aspectele fundamentale ale procesului de învățare ce facilitează formarea competențelor la adulți
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa şi eficacitatea în sectorul public prin prisma responsabilităţii sociale
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldovaconferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-134-20-0.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestionarea eticii în diferite sisteme de administrație publică
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța codului de etică pentru organizațiile responsabile social
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța regulilor de bună practică în dezvoltarea sistemului farmaceutic din Republica Moldova
Jeleznîi Gabriela , Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul şi problematica responsabilităţii sociale în Republica Moldova
Butnaru Veronica
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea procesului de implementare a standardului iso 9001:2015 în cadrul instituțiilor medicale
Trofimov Vladimir1 , Butnaru Veronica2
1 Spitalul Clinic Militar Central,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planificarea spațială în țările Uniunii Europene – o nouă abordare pentru Republica Moldova
Manole Dinu , Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Necesitatea asigurării unui mediu de integritate publică și responsabilitate socială în viața publică
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 May, 2021. Descarcări-55. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul regional al Republicii Moldova din punctul de vedere al surselor de energie regenerabilă
Butnaru Veronica , Manole Dinu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

Aspectele funcţionalităţii şi sprijinului financiar ale politicii europene de dezvoltare regională
Tofan Tatiana , Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(89) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 March, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea proiectelor regionale prin prisma proceselor managementului de proiect
Butnaru Veronica , Manole Dinu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 April, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea regională prin prisma realizărilor și provocărilor economice a Republicii Moldova
Butnaru Veronica , Tofan Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea și prosperitatea regiunii de dezvoltare Vest a României
Tofan Tatiana , Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principalele norme internaţionale şi europene privind prevenirea şi combaterea corupţiei ratificate de Republica Moldova
Botnari Ilie , Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea socială – principiu al bunei guvernări
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование новой социальной парадигмы государственного управления здравоохранением Украины в условиях реформ
Tofan Tatiana , Бутнару Вероника
Академия публичного управления
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Dezvoltarea democraţiei participative - contribuţie la „buna guvernare”
Manole Dinu , Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea sustenabilă prin prisma standardului ISO 26000 Responsabilitatea Socială
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 7 March, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inițiative internaționale și standarde în domeniul responsabilității sociale
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-115-62-9.
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele politicii de coeziune - instrument al politicii regionale a Uniunii Europene
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-50. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea socială – instrument de management pentru administraţia publică
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(88) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 November, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Etapele procesului de evaluare a calităţii şi acreditarea unităţilor serviciului de sânge
Butnaru Veronica1 , Roșca Silvia2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 1 February, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândirea japoneză Kaizen – cheie privind succesul dezvoltării organizaţionale
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(83) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 3 October, 2014. Descarcări-20. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principalele dimensiuni ale brand-ului de ţară
Cojocaru Iaroslav , Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 1 February, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Dezvoltarea leadership-ului în administraţia publică din Republica Moldova
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.S.O. 26000 responsabilitatea socială în instituţiile publice– trecerea de la bunele intenţii la bunele acţiuni
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(77) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanismul de elaborare a documentelor de politici publice în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Şpac Denis , Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Succesul şi sustenabilitatea afacerii bazate pe standardul ISO 22301:2012 - Sistemul de Management al Continuităţii Afacerii
Cîrdei Andrei1 , Butnaru Veronica2
1 IDAL-CONGRUP S.R.L.,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea resurselor umane prin prisma stimulării creativităţii
Tofan Tatiana , Cojocaru Svetlana , Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Impactul măsurilor de austeritate impuse de FMI în ţările care solicită ajutor economic
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(75) / 2012 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea managementului calităţii totale şi impactul său asupra organizaţiilor publice din Republica Moldova
Butnaru Veronica , Manoli Victor
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2012. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4107-8-6.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Impactul măsurilor de austeritate impuse de FMI în ţările care solicită ajutor economic
Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de îmbunătăţire continuă a sistemului de management al calităţii
Cîrdei Andrei12 , Butnaru Veronica1
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 IDAL-CONGRUP S.R.L.
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul culturii organizaţionale în promovarea managementului cunoașterii
Gortolomei Ina12 , Butnaru Veronica2
1 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor din Republica Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-49. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 46 of 46