IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Teoria şi practica administrării publice",
Chișinău, Moldova, 21 mai 2021
Teoria și practica administrării publice
Cautare
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Tipografia Print-Caro
Anul publicării: 2021
ISBN: 978-9975-3492-6-0
ISBN: 978-9975-3492-7-7
CZU: 082=135.1=111=161.1 T 43
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
2021 125
2020 91
2019 122Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE”
2018 113
2017 121
2016 150
2015 145
2014 152
2013 171
2012 137
2011 118
Disponibil în IBN: 9 noiembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (80)Tehnică (13)Filologie (7)Economie (190)Drept (279)Pedagogie (52)Studiul artelor, culturologie (10)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (26)Sociologie (90)Ştiinţe politice (227)Administrare publică (853)Medicină (14)Biologie (1)Istorie (11)Geografie (3)Farmacie (1)Arhitectura (2)Psihologie (5)Ştiinţe agricole (1)