IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Teoria şi practica administrării publice",
Chișinău, Moldova, 22 mai 2020
Teoria și practica administrării publice
Cautare
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Combinatul Poligrafic
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 430
ISBN: 978-9975-3240-9-0
CZU: 351(082)=135.1=111=161.1 T 43
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
2021  125
2020  91
2019  122Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE”
2018  113
2017  121
2016  150
2015  145
2014  152
2013  171
2012  137
2011  118
Disponibil în IBN: 21 septembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (80)Tehnică (13)Filologie (7)Economie (190)Drept (279)Pedagogie (52)Studiul artelor, culturologie (10)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (26)Sociologie (90)Ştiinţe politice (227)Administrare publică (853)Medicină (14)Biologie (1)Istorie (11)Geografie (3)Farmacie (1)Arhitectura (2)Psihologie (5)Ştiinţe agricole (1)