IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Teoria şi practica administrării publice",
Chișinău, Moldova, 20 mai 2013
Teoria şi practica administrării publice
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Responsabili de ediție: Marina V.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Academia de Administrare Publică
Anul publicării: 2013
Numărul de pagini: 536
ISBN: 978-9975-4241-5-8
CZU: 351(082)=135.1=111=161.1 T 43
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2021  125
  2020  91
  2019  122CZUConferinţa internaţională ştiinţifico-practică „TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE”
  2018  113
  2017  121
  2016  150CZU
  2015  145
  2014  152
  2013  171
  2011  137
  2011  118
Disponibil în IBN: 13 februarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (87)Filologie (12)Biologie (2)Economie (231)Filosofie (1)Drept (315)Pedagogie (56)Sociologie (98)Ştiinţe politice (259)Administrare publică (954)Altele (4)Tehnică (14)Studiul artelor, culturologie (11)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (31)Medicină (14)Istorie (11)Geografie (3)Farmacie (1)Arhitectura (2)Psihologie (5)Ştiinţe agricole (1)