IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Teoria și practica administrației publice" : Materialele ale Conferinței stiințifico-practice internaționale, 26
Chişinău, Moldova, 20 mai 2022
Teoria și practica administrării publice
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 26
Locul publicării: Chişinău
Editura: CEP USM
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 584
ISBN: 978-9975-3542-3-3
CZU: 3(082)=135.1=111=161.1 T 43
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2021  125
  2020  91
  2019  122CZUConferinţa internaţională ştiinţifico-practică „TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE”
  2018  113
  2017  121
  2016  150CZU
  2015  145
  2014  152
  2013  171
  2012  137
  2011  118
Disponibil în IBN: 10 noiembrie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (14)Economie (215)Drept (304)Pedagogie (55)Studiul artelor, culturologie (11)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (31)Sociologie (95)Ştiinţe politice (240)Administrare publică (915)Altele (1)Ştiinţe fizico-matematice (80)Filologie (7)Medicină (14)Biologie (1)Istorie (11)Geografie (3)Farmacie (1)Arhitectura (2)Psihologie (5)Ştiinţe agricole (1)