IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 61

2021 - 3

National Bibliographic Database for Research Outputs in the Republic of Moldova: Overview and Review

Cojocaru Irina, ,
Information Society Development Institute, S.E.
Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării
Nr. 2(17) / 2021 / ISSN 1841-1940 / ISSNe 2559-5490
Disponibil online 16 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizarea concursurilor de proiecte de cercetare în Republica Moldova: mai bine loterie decât incompetență și părtinire

1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Științele educației în contextul sistemului de cercetaredezvoltare din Republica Moldova

,
1 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC),
2 Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 35-45.
Disponibil online 4 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Concursul propunerilor de proiecte „Program de stat 2020-2023” – un nou pas spre disoluţia știinţei din Republica Moldova?

, , , ,
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea Americană din Moldova,
3 University of Adelaide
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 5 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prea-plinul unei vieți de cercetător: academicianul Valeriu Canțer

,
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendințe în Atestarea personalului științific și științifico-didactic din Republica Moldova în anul 2019

, , , ,
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publishing as an Indicator of Scientific Research Quality and Ethics: The Case of Law Journals from Moldova

,
1 Centre for Science and Society Studies, Iasi,
2 Public Association “PRO-TEST”, Chisinau
Science and Engineering Ethics
Nr. 2(26) / 2020 / ISSN 1353-3452 / ISSNe 1471-5546
Disponibil online 19 October, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesul atestaţional al personalului știinţific și știinţifico-didactic într-un etalaj de modernizare

, ,
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 5 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Atestarea științifică în anul 2018: sub semnul reformelor

, , , , ,
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programul naţional în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 ca reflectare a politicii știinţei în Republica Moldova

, ,
1 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC),
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 24 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finanțarea științei în următoarea perioadă – cale de lichidare a cercetării organizate în Republica Moldova?

,
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Concursul național „Teza de doctorat de excelență a anului 2017”

Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Creşterea economică” prin prisma Instrumentului Bibliometric Naţional

, Cujba Rodica,
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 257-263.
Disponibil online 17 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi considerente privind provocările pentru studiile doctorale din Republica Moldova

1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 31 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 9

The role of information instruments in ensuring transaprency in scientific research (the case of the Rep. of Moldova)

, ,
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017. Viena, Austria. Facultas Verlags- und Buchhandels AG. 237-247.
Disponibil online 30 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internaţionalizarea doctoratului din Republica Moldova: aspecte conceptuale şi „de străinătate”
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 1 June, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale asigurării transparenței şi excluderii corupției în sfera ştiinței şi inovării şi cea a pregătirii cadrelor ştiințifice în Republica Moldova

, , ,
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
4 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 8 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trecerea institutelor Academiei in subordinea universităţilor: o garanţie a creşterii performanţelor ştiinţifice?

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Intellectus
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea străluceşte prin omenie. In memoriam acad. Valeriu Canţer
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Intellectus
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 1 June, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectorul de asigurări din Republica Moldova: consolidarea pieţei şi tendinţe de digitalizare
,
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 26 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 61