IBN
Închide
Cheradi Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 2
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1

2022 - 9

Analiza nivelului de cunoaștere și a gradului de conștientizare privind Știința Deschisă în Republica Moldova
Ţurcan Nelly, Cuciureanu Gheorghe, Cujba Rodica, Lupu Viorica, Cheradi Natalia, Cojocaru Igor
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2022
Disponibil online 15 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza nivelului de cunoaștere și a gradului de conștientizare privind Știința Deschisă în Republica Moldova
Ţurcan Nelly, Cuciureanu Gheorghe, Cujba Rodica, Lupu Viorica, Cheradi Natalia, Cojocaru Igor
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2022
Disponibil online 15 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza și benchmarking privind politicile instituționale de Acces Deschis și evaluarea pregătirii pentru implementarea politicilor de Știința Deschisă
Cheradi Natalia, Ţurcan Nelly, Dobrea Olesea, Lupu Viorica, Silivestru (Lupuşor) Diana
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2022
Disponibil online 15 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza și benchmarking privind politicile instituționale de Acces Deschis și evaluarea pregătirii pentru implementarea politicilor de Știința Deschisă
Cheradi Natalia, Ţurcan Nelly, Dobrea Olesea, Lupu Viorica, Silivestru (Lupuşor) Diana
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2022
Disponibil online 15 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicațiile interne integrate ale bibliotecii în perioada de pandemie
Cheradi Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale
SU, SS. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 10 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea unui mediu universitar adecvat de formare a utilizatorilor prin realizarea programelor de iniţiere în cultura informaţiei
Cheradi Natalia , Habaşescu Silvia
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea și implementarea politicilor instituționale privind Știința Deschisă: Ghid pentru organizații de cercetare
Ţurcan Nelly, Cheradi Natalia
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Chişinău, 2022
Disponibil online 15 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gradul de satisfacție al doctoranzilor privind serviciile bibliotecii științifice a ASEM
Nicuță Ina , Cheradi Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perception of Open Science in the Scientific Community of the Republic of Moldova
Ţurcan Nelly12 , Cuciureanu Gheorghe13 , Cujba Rodica41 , Lupu Viorica25 , Cheradi Natalia6 , Cojocaru Igor1
1 Information Society Development Institute,
2 Moldova State University,
3 National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP),
4 Technical University of Moldova,
5 State Agrarian University of Moldova ,
6 Academy of Economic Studies of Moldova
Postmodern Openings
Nr. 4(13) / 2022 / ISSN 2068-0236 / ISSNe 2069-9387
Disponibil online 26 November, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Rolul bibliotecii universitare în dezvoltarea culturii Științei Deschise
Cheradi Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 22 October, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul bibliotecii universitare în dezvoltarea culturii Științei Deschise
Cheradi Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-2-8.
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biblioteca Științifi că a ASEM – 30 de ani în sprijinul învățământului universitar economic
Cheradi Natalia
Biblioteca ştiinţifică ASEM
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Eveniment aniversar la Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice din Moldova
Cheradi Natalia
Biblioteca ştiinţifică ASEM
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Servirea informațională a doctoranzilor în biblioteca universitară
Cheradi Natalia1 , Nicuță Ina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice.
SU, SS, SE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Îmbunătățirea activității bibliotecarilor de referințe în mediul digital
Cheradi Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.2, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 16 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic writing centers improving students skills
Repanovici Angela1 , Landoy Ane2 , Cheradi Natalia3
1 Transilvania University of Brașov,
2 University of Bergen,
3 Academy of Economic Studies of Moldova
Improving the Academic Writing Experience in Higher Education
2019. New York, Statele Unite. .
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centrul de scriere academică – serviciu inovator și sustenabil pentru învățământul superior din Republica Moldova
Cheradi Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-48-9..
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Information Literacy Across the University and Workplace Reality
Repanovici Angela1 , Cheradi Natalia2 , Landoy Ane3 , Ghinculov Silvia2
1 Transilvania University of Brașov,
2 Academy of Economic Studies of Moldova,
3 University of Bergen
Communications in Computer and Information Science
Volume 810. 2018. Dusseldorf, Germania. ISBN 978-331974333-2.
Disponibil online 19 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente inovative pentru promovarea  arhivelor electronice deschise
Gudima Ana , Cheradi Natalia , Railean Elena , Nicuță Ina
Academia de Studii Economice din Moldova
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Evaluarea necesităţilor de modernizare a bibliotecilor universitare
Cheradi Natalia1 , Mîndru Valeriu2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS. 2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 42