IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 63

2022 - 5

Agenda Științei Deschise în Republica Moldova: politici și acțiuni naționale

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. "Print-Caro" SRL. 13-60.
Disponibil online 21 October, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreword

Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. "Print-Caro" SRL. 12-12.
Disponibil online 21 October, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuvânt-înainte

Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. "Print-Caro" SRL. 11-11.
Disponibil online 21 October, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda Științei Deschise în Republica Moldova:politici și acțiuni naționale

,
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2, R. 2022. Chişinău. „ArtPoligraf”. 15-16.
Disponibil online 7 November, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perception of Open Science in the Scientific Community of the Republic of Moldova

, , Cujba Rodica, , ,
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 State University of Moldova,
3 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC),
4 Technical University of Moldova,
5 State Agrarian University of Moldova ,
6 Academy of Economic Studies of Moldova
Postmodern Openings
Nr. 4(13) / 2022 / ISSN 2068-0236 / ISSNe 2069-9387
Disponibil online 26 November, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Conferința anuală a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (19-20 octombrie 2020): evaluare și recomandări

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
BiblioPolis
Nr. 4(79) / 2021 / ISSN 1811-900X / ISSNe 2587-3113
Disponibil online 24 November, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lidia Kulikovski – un (auto)portret aniversar

Universitatea de Stat din Moldova
BiblioPolis
Nr. 1(80) / 2021 / ISSN 1811-900X / ISSNe 2587-3113
Disponibil online 24 November, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaborarea politicilor privind știința deschisă la nivel național și instituțional

Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare
2021. Chisinau, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 149-151.
Disponibil online 18 January, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Practica bazată pe dovezi în cercetarea infodocumentară

Universitatea de Stat din Moldova
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 105-106.
Disponibil online 22 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modele ale ciclului de viaţă al datelor de cercetare

,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(133) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Bibliometric Assessment of Research on Energy in the World, in the Eastern Europe and in the Republic of Moldova

, Cujba Rodica
1 State University of Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Technical University of Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(39) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 30 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Research in Computer Science in the Republic of Moldova: A Bibliometric Analysis

, , , Cujba Rodica
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 State University of Moldova,
3 Technical University of Moldova
Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării
Nr. 2(15) / 2019 / ISSN 1841-1940 / ISSNe 2559-5490
Disponibil online 19 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Research data in the context of open science: Case study of the Republic of Moldova

, , Cujba Rodica,
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Ovidius University, Constanța,
3 State University of Moldova,
4 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
5 Technical University of Moldova
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2019. Viena, Austria. Facultas Verlags- und Buchhandels. 319-328.
Disponibil online 11 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biblioteca publică și știința participativă

Universitatea de Stat din Moldova
BiblioPolis
Nr. 4(75) / 2019 / ISSN 1811-900X / ISSNe 2587-3113
Disponibil online 24 November, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Măsurarea vizibilității producției științifice a Universității de Stat din Moldova:  analiză bibliometrică și altmetrică

, Cujba Rodica
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Vizibilitatea publicațiilor științifice – parte integrantă a societății cunoașterii. Analiză bibliometrică și altmetrică în baza unui repozitoriu bibliometric național

, Cujba Rodica,
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 47-54.
Disponibil online 17 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Open Access Policy to research outputs in the Republic of Moldova. State of the art and perspectives

, Cujba Rodica
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017. Viena, Austria. Facultas Verlags- und Buchhandels AG. 283-293.
Disponibil online 29 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inegalităţi sociale în Republica Moldova: analiză bibliometrică

Universitatea de Stat din Moldova
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. Î.S. „Tipografia Centrală”. 285-291.
Disponibil online 11 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inovațiile in comunicarea științifică – sondaj global privind utilizarea instrumentelor de cercetare

Universitatea de Stat din Moldova
BiblioPolis
Nr. 3(66) / 2017 / ISSN 1811-900X / ISSNe 2587-3113
Disponibil online 24 November, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De ce articolele ştiinţifice au nevoie de CZU?
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 14 June, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 63