IBN
    

    
  


    
Închide
Baltag Grigore Anatolie
Afiliat la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

2020 - 2

Analiza comparativă a eficienţei economice a utilizării nutrienţilor în sistemele convenţional şi conservativ de lucrare a solului

Baltag Grigore
Economica
Nr. 1(111) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 May, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza comparativă a aplicării produselor de uz fitosanitar în sistemele agriculturii convenționale și conservative

Baltag Grigore
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 10 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Analiza comparativă a eficienței unor indicatori de consum la lucrările de bază a solului între agricultura convențională și cea conservativă

Baltag Grigore, Popescu Adrian
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 333-337.
Disponibil online 25 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Multi-criteria study of pigs in the Republic of Moldova

Baltag Grigore, Popescu Adrian
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 156-161.
Disponibil online 13 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea actuală și oportunități de dezvoltare a sectorului de fructe moi în RM

Zbancă Andrei, Baltag Grigore
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Complexul Editorial INCE. 242-248.
Disponibil online 22 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea costului unitar la producţia de carne de bovine în masă vie

Baltag Grigore
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 76-80.
Disponibil online 11 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Problema rentabilității producției cărnii de porc în gospodăriile populației: rezultate și analize
Baltag Grigore, Popescu Adrian
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 19 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problema efectivului de bovine în Republica Moldova în contextul eficienţei dezvoltării ramurii zootehnice

Popescu Adrian, Baltag Grigore
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 321-327.
Disponibil online 21 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia efectivului de animale în ramura zootehnică şi tendinţele de viitor

Baltag Grigore, Popescu Adrian, Baranova Elena
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 228-232.
Disponibil online 19 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Studiul rentabilității producției cărnii de porc
Baltag Grigore, Baranova Elena
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 20 July, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Competitivitatea şi creşterea economică în contextul economiei bazate pe cunoaştere, integrării regionale şi europene
Belostecinic Grigore, Chistruga Boris, Iliadi Gheorghe, Guţu Corneliu, Movilă Irina, Baltag Grigore
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 April, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rentabilitatea creşterii suinelor pentru carne în Republica Moldova: particularităţi, realizări şi probleme
Baltag Grigore, Baranova Elena
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 21 January, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Aprecierea particularităţilor economice în funcţie de numărul de animale la întreprinderile de creştere a suinilor la carne din Republica Moldova

Baltag Grigore
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 136-139.
Disponibil online 28 May, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiective şi realizări în activitatea didactico-ştiinţifică a catedrei „economie, statistică şi analiză” în prag de jubileu

Baltag Grigore
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 203-206.
Disponibil online 29 May, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Экономические особенности предприятий по разведению свиней на мясо в Республике Молдова

Baranov Elena, Baltag Grigore
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. Centrul editorial UASM. 172-177.
Disponibil online 13 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Стратегия управления инновационным развитием свиноводства в Республике Молдова

Baltag Grigore, Baranova Elena
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. . 199-208.
Disponibil online 10 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Analiza unor aspecte ale datoriilor pe termen scurt la întreprinderile agricole
Baltag Grigore
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Probleme funcţionării pieţii funciare în Republica Moldova

Baltag Grigore
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 228-231.
Disponibil online 31 May, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza sistemului de subvenţii al producătorilor agricoli în Republica Moldova

Baltag Grigore
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 236-240.
Disponibil online 31 May, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19