IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-24 15:39
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 2)22
  2021  (2 din 2)40
  2020  (2 din 2)45
  2019  (2 din 2)45
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)44
  2016  (2 din 2)50
  2015  (2 din 2)50
  2014  (2 din 2)51
  2013  (2 din 2)51
  2012  (2 din 2)42
  2011  (2 din 2)47
  2010  (2 din 2)41
  2009  (2 din 2)45
  2008  (2 din 2)48
  2007  (2 din 2)43
imagine

pISSN: 1857-0003
eISSN: 2587-3202
Ştiinţa Agricolă
Categoria:
  • B (2022.03.01-2026.03.01)
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.10.31-2017.10.25)
  • B (2010.12.06-2013.10.30)
  • C (2009.04.30-2010.12.05)

Botanica, conservarea şi valorificarea diversităţii vegetale. Protecţia plantelor


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole7136253957849692126
Volume31341231611
Total7446595189460

Vizualizări   1197Descărcări   72

Conţinutul numărului de revistă

Improvement effect on the productivity of degraded grasslands3-8

CZU: 633.2.031

Panakhyd G. , Kotyash U. , Yarmoluk M. , Mizernyk D. , Mashchak Ya.
Nămolul orăşenesc din geotuburi – oportunităţi de valorificare în calitate de fertilizant9-14

CZU: 631.863

Plămădeală Vasile , Rusu Alexandru , Bulat Ludmila
Screening-ul germoplasmei de floarea-soarelui la rugină15-19

CZU: 633.854.78:632.485.2

Duca Maria , Şestacova Tatiana , Port Angela , Cucereavîi Aliona , Gisca Ion , Tabără Olesea
Indicii ecologici de structură şi de diversitate comunitară a aminoacizilor edafici20-26

CZU: 631.445.4:631.41

Frunze Nina
Продуктивность и качество зерна озимого ячменя в многофакторном опыте27-31

CZU: 633.16“324”004.12:631.559.2.001.86

Бурдужан Виктор , Рурак Михаил , Мельник Анжела
Пигментный комплекс и продуктивность растений ячменя озимого в зависимости от предшественника и действия регулятора роста АКМ32-37

CZU: 631.8:6336.16

Калитка В. , Кравченко Т.Н.
Influenţa preparatului Fitomag asupra intensităţii proceselor de maturare la fructele de măr şi prun pe durata perioadei post-recoltare38-41

CZU: 634.11+634.22:631.563

Bujoreanu Nicolae , Harea Ivan , Bejan Nina , Gaviuc Ludmila
Динамика основных биохимических элементов в клубнях картофеля в процессе хранения42-45

CZU: 633.49:631.526.3:581.19

Завадская Оксана , Ковтун Ангелина
Болезни многолетней древесины в агроценозах виноградников северного причерноморья и особенности их развития46-50

CZU: 634.8:581.5:632.4./952

Шматковская Екатерина
Естественное восстановление Pleurotus ostreatus в уличных насаждениях и парках города Львова51-55

CZU: 630*28

Лесь Михаил
Отбор устойчивых к высоким температурам культивирования штаммов Pleurotus pulmonarius (fr.) Quél56-59

CZU: 635.82:631

Бандура Ирина , Миронычева Елена , Кюрчева Людмила
Оценка продуктивности и селекционной структуры дуба обыкновенного в условиях изменения климата на примере географических культур.60-65

CZU: 630*232.43(477.44)

Нейко И. , Елисавенко Юрий , Смашнюк Л.
Показатели продуктивности фасоли обыкновенной в зависимости от сорта и норм высева в условиях западной лесостепи Украины66-69

CZU: 635.652/.653:631.526.32:631.559(477.8)

Овчарук Олег
Analiza comparativă a biomasei obţinute din culturi energetice70-75

CZU: 662.71/.74(478)

Marian Grigore , Muntean Alexandru , Gudima Andrei , Ţiţei Victor , Pavlenco Andrei
Modelarea economico-matematică a dimensionarii tarlalelor si amplasarea sortimentuluiviticol in expluataţiile argicole din regiunea viticolă sud76-81

CZU: 631.152.001.573+631.111:634.8(478)

Corman Iulia , Haruţa Dumitru , Haruţa Roman
Microflora carcaselor de bovine, ovine, porcine şi sensibilitatea ei faţă de unele antibiotice82-87

CZU: 637.5+6+691:615.33

Antoci Ruslan , Starciuc Nicolae
Influenţa remediului Apifitostimulin asupra activităţii transaminazelor serice la ovine88-92

CZU: 636.32/.38:612.015

Moroz Mihail
Effectul acizilor organici incluşi în furaj asupra performanţei de creştere şi a indicilor sangvini la puii de carne93-97

CZU: 636.5.033.087.8

Voiniţchii Eugen
Impactul acţiunii antioxidanţilor steroizi asupra stării morfo-funcţionale a spermatozoizilor de cocoş la crioconservare98-102

CZU: 619:616.69-008.8:636.52/.58

Balan Ion , Boronciuc Gheorghi , Roşca Nicolae , Mereuţă Ion , Buzan Vladimir , Cazacov Iulia , Bucarciuc Melania
Биосинтез компонентов молока у коров и его зависимость от спектра метаболитов-предшественников103-111

CZU: 636.2.034+577.1+612.64

Решетов В. , Денькин А. , Агафонов В. , Сорокин М. , Лемешевский Виктор
Морфологический состав мяса самцов кабана, благородного оленя, косули и некоторых домашних животных112-114

CZU: 636:65.012.16

Куциняк Иван
Влияние жвачных процессов на молочную продуктивность коров разных пород115-119

CZU: 636.2.034.082

Подпалая Татьяна , Марыкина Ольга
Assessing the potential of Moldova’s agri-food products in the context of EU neighbourhood120-126

CZU: 338.439.5(478)

Cimpoieş Liliana , Coşer Cornel
Tendinţe ale eficienţei economice a producerii legumelor de câmp în întreprinderile agricole din Republica Moldova127-132

CZU: 631.15:633.4(478)

Timofti Elena , Popa Daniela
Rentabilitatea creşterii suinelor pentru carne în Republica Moldova: particularităţi, realizări şi probleme133-138

CZU: 636.4.033(478)

Baltag Grigore , Baranova Elena