IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-23 08:42
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 2 / 2023  (2 din 2)16    CZU
 2023  (2 din 2)28    
Nr. 2 16CZU
Nr. 1 12CZU
 2022  (2 din 2)32    
Nr. 2 10CZU
Nr. 1 22CZU
 2021  (2 din 2)40    
Nr. 2 18CZU
Nr. 1 22CZU
 2020  (2 din 2)45    
Nr. 2 21CZU
Nr. 1 24CZU
 2019  (2 din 2)45    
Nr. 2 21CZU
Nr. 1 24CZU
 2018  (2 din 2)49    
Nr. 2 27CZU
Nr. 1 22CZU
 2017  (2 din 2)44    
Nr. 2 25CZU
Nr. 1 19CZU
 2016  (2 din 2)50    
Nr. 2 25CZU
Nr. 1 25CZU
 2015  (2 din 2)51    
Nr. 2 26CZU
Nr. 1 25CZU
 2014  (2 din 2)51    
Nr. 2 25CZU
Nr. 1 26CZU
 2013  (2 din 2)51    
Nr. 2 27CZU
Nr. 1 24CZU
 2012  (2 din 2)42    
Nr. 2 19CZU
Nr. 1 23CZU
 2011  (2 din 2)48    
Nr. 2(0) 24CZU
Nr. 1(0) 24CZU
 2010  (2 din 2)41    
Nr. 2(0) 22CZU
Nr. 1(0) 19CZU
 2009  (2 din 2)67    
Nr. 2(0) 35CZU
Nr. 1(0) 32CZU
 2008  (2 din 2)49    
Nr. 2(0) 27CZU
Nr. 1(0) 22CZU
 2007  (2 din 2)43    
Nr. 2 22CZU
Nr. 1 21CZU
imagine

pISSN: 1857-0003
eISSN: 2587-3202
Ştiinţa Agricolă
Categoria:
  • B (01.03.2022-01.03.2026)
  • B (26.10.2017-26.10.2021)
  • B (31.10.2013-25.10.2017)
  • B (06.12.2010-30.10.2013)
  • C (30.04.2009-05.12.2010)

Botanica, conservarea şi valorificarea diversităţii vegetale. Protecţia plantelor


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole77694081013588731175
Volume34424101980
Total81098322015568

Vizualizări   1415Descărcări   74

Conţinutul numărului de revistă

Improvement effect on the productivity of degraded grasslands 3-8

CZU: 633.2.031

Panakhyd G. , Kotyash U. , Yarmoluk M. , Mizernyk D. , Mashchak Ya.
Nămolul orăşenesc din geotuburi – oportunităţi de valorificare în calitate de fertilizant 9-14

CZU: 631.863

Plămădeală Vasile , Rusu Alexandru , Bulat Ludmila
Screening-ul germoplasmei de floarea-soarelui la rugină 15-19

CZU: 633.854.78:632.485.2

Duca Maria , Şestacova Tatiana , Port Angela , Cucereavîi Aliona , Gisca Ion , Tabără Olesea
Indicii ecologici de structură şi de diversitate comunitară a aminoacizilor edafici 20-26

CZU: 631.445.4:631.41

Frunze Nina
Продуктивность и качество зерна озимого ячменя в многофакторном опыте 27-31

CZU: 633.16“324”004.12:631.559.2.001.86

Бурдужан Виктор , Рурак Михаил , Мельник Анжела
Пигментный комплекс и продуктивность растений ячменя озимого в зависимости от предшественника и действия регулятора роста АКМ 32-37

CZU: 631.8:6336.16

Калитка В. , Кравченко Т.Н.
Influenţa preparatului Fitomag asupra intensităţii proceselor de maturare la fructele de măr şi prun pe durata perioadei post-recoltare 38-41

CZU: 634.11+634.22:631.563

Bujoreanu Nicolae , Harea Ivan , Bejan Nina , Gaviuc Ludmila
Динамика основных биохимических элементов в клубнях картофеля в процессе хранения 42-45

CZU: 633.49:631.526.3:581.19

Завадская Оксана , Ковтун Ангелина
Болезни многолетней древесины в агроценозах виноградников северного причерноморья и особенности их развития 46-50

CZU: 634.8:581.5:632.4./952

Шматковская Екатерина
Естественное восстановление Pleurotus ostreatus в уличных насаждениях и парках города Львова 51-55

CZU: 630*28

Лесь Михаил
Отбор устойчивых к высоким температурам культивирования штаммов Pleurotus pulmonarius (fr.) Quél 56-59

CZU: 635.82:631

Бандура Ирина , Миронычева Елена , Кюрчева Людмила
Оценка продуктивности и селекционной структуры дуба обыкновенного в условиях изменения климата на примере географических культур. 60-65

CZU: 630*232.43(477.44)

Нейко И. , Елисавенко Юрий , Смашнюк Л.
Показатели продуктивности фасоли обыкновенной в зависимости от сорта и норм высева в условиях западной лесостепи Украины 66-69

CZU: 635.652/.653:631.526.32:631.559(477.8)

Овчарук Олег
Analiza comparativă a biomasei obţinute din culturi energetice 70-75

CZU: 662.71/.74(478)

Marian Grigore , Muntean Alexandru , Gudima Andrei , Ţiţei Victor , Pavlenco Andrei
Modelarea economico-matematică a dimensionarii tarlalelor si amplasarea sortimentuluiviticol in expluataţiile argicole din regiunea viticolă sud 76-81

CZU: 631.152.001.573+631.111:634.8(478)

Corman Iulia , Haruţa Dumitru , Haruţa Roman
Microflora carcaselor de bovine, ovine, porcine şi sensibilitatea ei faţă de unele antibiotice 82-87

CZU: 637.5+6+691:615.33

Antoci Ruslan , Starciuc Nicolae
Influenţa remediului Apifitostimulin asupra activităţii transaminazelor serice la ovine 88-92

CZU: 636.32/.38:612.015

Moroz Mihail
Effectul acizilor organici incluşi în furaj asupra performanţei de creştere şi a indicilor sangvini la puii de carne 93-97

CZU: 636.5.033.087.8

Voiniţchii Eugen
Impactul acţiunii antioxidanţilor steroizi asupra stării morfo-funcţionale a spermatozoizilor de cocoş la crioconservare 98-102

CZU: 619:616.69-008.8:636.52/.58

Balan Ion , Boronciuc Gheorghi , Roşca Nicolae , Mereuţă Ion , Buzan Vladimir , Cazacov Iulia , Bucarciuc Melania
Биосинтез компонентов молока у коров и его зависимость от спектра метаболитов-предшественников 103-111

CZU: 636.2.034+577.1+612.64

Решетов В. , Денькин А. , Агафонов В. , Сорокин М. , Лемешевский Виктор
Морфологический состав мяса самцов кабана, благородного оленя, косули и некоторых домашних животных 112-114

CZU: 636:65.012.16

Куциняк Иван
Влияние жвачных процессов на молочную продуктивность коров разных пород 115-119

CZU: 636.2.034.082

Подпалая Татьяна , Марыкина Ольга
Assessing the potential of Moldova’s agri-food products in the context of EU neighbourhood 120-126

CZU: 338.439.5(478)

Cimpoieş Liliana , Coşer Cornel
Tendinţe ale eficienţei economice a producerii legumelor de câmp în întreprinderile agricole din Republica Moldova 127-132

CZU: 631.15:633.4(478)

Timofti Elena , Popa Daniela
Rentabilitatea creşterii suinelor pentru carne în Republica Moldova: particularităţi, realizări şi probleme 133-138

CZU: 636.4.033(478)

Baltag Grigore , Baranova Elena