IBN
Închide
Balan Aliona
Cuvinte-cheie (94): bugetul de stat (6), sistemul vamal (4), economic growth (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Politica bugetar-fiscală – instrument de stimulare a creșterii economice
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(111) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Încasările vamale și contribuția lor la bugetul de stat al Republicii Moldova
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis and evaluation of efficiency indicators of the fiscal system of the Republic of Moldova
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 4 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salaries and labor market in the Republic of Moldova
Balan Aliona, Ţurcan Otilia
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVII-a. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe în dezvoltarea comerţului exterior al Republicii Moldova
Balan Aliona, Coban Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of women in business
Balan Aliona, Gamureac Mihaela
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVII-a. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Aspecte ale politicii fiscale în Republica Moldova
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea mecanismelor fiscale de stimulare a creșterii economice
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Facilitățile fiscale ca instrument de stumulare a investițiilor
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Franchisingul in Republica Moldova. Perspectivele dezvoltarii
Tamasciuc Valeria, Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-52. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investiţiile de capital străin şi autohton
Răileanu Parascovia, Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Întreprinderile mici și mijlocii – sector prioritar al activității de antreprenoriat
Cristian Mariana, Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creșterea competitivității produselor autohtone – factor important în poziționarea acestora pe piața comunitară
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica investițiilor stărine în Republica Moldova și strategii de atragere a acestora
Olaru Lidia, Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de influenţă a veniturilor fiscale: analiza macroeconomică
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor bugetare în Republica Moldova
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-42. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Impactul evaziunii fiscale asupra economiei Republicii Moldova
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-25. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul și rolul impozitelor vamale în formarea resurselor bugetare
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 9 November, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Problemele şi perspectivele dezvoltării micului business în Republica Moldova
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 30 June, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Căi de sporire a eficienţei sistemului de control al valorii în vamă
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28