IBN
Închide
Balan Aliona
Cuvinte-cheie (72): bugetul de stat (6), sistemul vamal (4), economic growth (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Analysis and evaluation of efficiency indicators of the fiscal system of the Republic of Moldova
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 4 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Aspecte ale politicii fiscale în Republica Moldova
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondialeConferinţă ştiinţifică internaţională jubiliară cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea mecanismelor fiscale de stimulare a creșterii economice
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Facilitățile fiscale ca instrument de stumulare a investițiilor
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Franchisingul in Republica Moldova. Perspectivele dezvoltarii
Tamasciuc Valeria, Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investiţiile de capital străin şi autohton
Răileanu Parascovia, Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Întreprinderile mici și mijlocii – sector prioritar al activității de antreprenoriat
Cristian Mariana, Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creșterea competitivității produselor autohtone – factor important în poziționarea acestora pe piața comunitară
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica investițiilor stărine în Republica Moldova și strategii de atragere a acestora
Olaru Lidia, Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de influenţă a veniturilor fiscale: analiza macroeconomică
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor bugetare în Republica Moldova
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Impactul evaziunii fiscale asupra economiei Republicii Moldova
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul și rolul impozitelor vamale în formarea resurselor bugetare
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 9 November, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Problemele şi perspectivele dezvoltării micului business în Republica Moldova
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 30 June, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Căi de sporire a eficienţei sistemului de control al valorii în vamă
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul comunitar în contextul iniţiativelor de dezvoltare
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Implementarea managementului schimbării organizaţionale în întreprinderile cooperatiste
Tcaciuc Claudia1, Balan Aliona2, Guţu Alexandru1
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul informaţional de monitorizare şi controlling vamal
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Cooperativa – Formă de activitate socialmente responsabilă
Tcaciuc Claudia1, Balan Aliona2
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(1) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele deficitului balanţei comerciale asupra economiei naţionale
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23