IBN
Închide

40Publicaţii

400Descărcări

17181Vizualizări

Liogchii Nina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 26. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 23

2023 - 2

Specii de importanță europeană și națională în Situl Emerald “Pădurea Hâncești”
Liogchii Nina , Fasola Regina , Motelica Liliana
Institutul de Ecologie şi Geografie, USM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de conservare a diversității biologice în site-ul Emerald “Pădurea Hîncești”
Liogchii Nina , Fasola Regina , Motelica Liliana
Institutul de Ecologie şi Geografie, USM
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Cercetarea științifică în serviciul studiului ariilor naturale protejate de Stat
Tărîţă Anatolie , Liogchii Nina , Moşanu Elena , Sandu Maria , Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pavel Pulbere - promoter of Biology teaching in the Republic of Moldova
Moshanu-Shupac Lora , Liogchii Nina
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul natural valoros protejat în ariile naturale din raionul Ștefan Vodă
Liogchii Nina , Fasola Regina , Motelica Liliana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul dintre sectorul farmaceutic și protecția mediului ambiant.
Corcodel Nadejda , Liogchii Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specii de plante protejate în ecosistemele naturale din regiunea de nord a Republicii Moldova
Fasola Regina , Liogchii Nina , Motelica Liliana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică actuală a ariilor naturale din raionul Căușeni
Liogchii Nina12 , Fasola Regina1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Aspecte privind starea ecologică a unor arii protejate din raionul Strășeni
Liogchii Nina , Fasola Regina , Braşoveanu Valeriu , Motelica Liliana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții fundamentale la crearea bazei de date a cadastrului fondului de Arii Naturale Protejate din Moldova
Tărîţă Anatolie , Sandu Maria , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Liogchii Nina
Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informația cadastrală a ariei protejate Rosoșeni
Liogchii Nina12 , Fasola Regina12 , Motelica Liliana12 , Braşoveanu Valeriu1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentarea planului de management al zonei umede de importanță internațională Ramsar ,,Lacurile Prutului de Jos”
Tărîţă Anatolie , Sandu Maria , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Liogchii Nina
Institutul de Ecologie şi Geografie
Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire
2021. Slobozia Mare. ISBN 978-9975-72-598-9.
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Paşaportul ecologic al „Defileului Racovăţii de Sud” şi argumentarea statutului de Monument al Naturii Mixt
Fasola Regina1 , Liogchii Nina2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică a unor arii protejate din regiunea centrală a Republicii Moldova
Liogchii Nina12 , Begu Adam12 , Braşoveanu Valeriu12 , Fasola Regina12 , Motelica Liliana1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică actuală a ariilor protejate din raionul Anenii Noi
Liogchii Nina1 , Fasola Regina2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Conservarea resurselor naturale în rezervatiile peisajere
Liogchii Nina , Begu Adam , Fasola Regina
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea inhibiției cognitive la adolescenți în funcție de trăsăturile temperamentale
Petrache Mariana , Liogchii Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pașaportul ecologic al ariei protejate „La 33 de vaduri”
Liogchii Nina12 , Begu Adam13 , Fasola Regina12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie,
3 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paşaportul ecologic al ariei protejate Leordoaia
Liogchii Nina , Begu Adam , Fasola Regina , Braşoveanu Valeriu , Ajder Vitalie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorului neuropsihologic în realizarea procesului educațional
Liogchii Nina1 , Petrache Mariana12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Gimnaziul „V. Cordineanu”, s. Chiţcanii Vechi, r. Teleneşti
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 40