IBN
Close

44Publicaţii

497Descărcări

24048Vizualizări

Liogchii Nina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 30. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 27

2023 - 2

Specii de importanță europeană și națională în Situl Emerald “Pădurea Hâncești”
Liogchii Nina , Fasola Regina , Motelica Liliana
Institutul de Ecologie şi Geografie, USM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de conservare a diversității biologice în site-ul Emerald “Pădurea Hîncești”
Liogchii Nina , Fasola Regina , Motelica Liliana
Institutul de Ecologie şi Geografie, USM
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Cercetarea științifică în serviciul studiului ariilor naturale protejate de Stat
Tărîţă Anatolie , Liogchii Nina , Moşanu Elena , Sandu Maria , Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pavel Pulbere - promoter of Biology teaching in the Republic of Moldova
Moshanu-Shupac Lora , Liogchii Nina
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul natural valoros protejat în ariile naturale din raionul Ștefan Vodă
Liogchii Nina , Fasola Regina , Motelica Liliana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul dintre sectorul farmaceutic și protecția mediului ambiant.
Corcodel Nadejda , Liogchii Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specii de plante protejate în ecosistemele naturale din regiunea de nord a Republicii Moldova
Fasola Regina , Liogchii Nina , Motelica Liliana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică actuală a ariilor naturale din raionul Căușeni
Liogchii Nina12 , Fasola Regina1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Aspecte privind starea ecologică a unor arii protejate din raionul Strășeni
Liogchii Nina , Fasola Regina , Braşoveanu Valeriu , Motelica Liliana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții fundamentale la crearea bazei de date a cadastrului fondului de Arii Naturale Protejate din Moldova
Tărîţă Anatolie , Sandu Maria , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Liogchii Nina
Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informația cadastrală a ariei protejate Rosoșeni
Liogchii Nina12 , Fasola Regina12 , Motelica Liliana12 , Braşoveanu Valeriu1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentarea planului de management al zonei umede de importanță internațională Ramsar ,,Lacurile Prutului de Jos”
Tărîţă Anatolie , Sandu Maria , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Liogchii Nina
Institutul de Ecologie şi Geografie
Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire
2021. Slobozia Mare. ISBN 978-9975-72-598-9.
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Paşaportul ecologic al „Defileului Racovăţii de Sud” şi argumentarea statutului de Monument al Naturii Mixt
Fasola Regina1 , Liogchii Nina2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică a unor arii protejate din regiunea centrală a Republicii Moldova
Liogchii Nina12 , Begu Adam12 , Braşoveanu Valeriu12 , Fasola Regina12 , Motelica Liliana1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică actuală a ariilor protejate din raionul Anenii Noi
Liogchii Nina1 , Fasola Regina2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Conservarea resurselor naturale în rezervatiile peisajere
Liogchii Nina , Begu Adam , Fasola Regina
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea inhibiției cognitive la adolescenți în funcție de trăsăturile temperamentale
Petrache Mariana , Liogchii Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pașaportul ecologic al ariei protejate „La 33 de vaduri”
Liogchii Nina12 , Begu Adam13 , Fasola Regina12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie,
3 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paşaportul ecologic al ariei protejate Leordoaia
Liogchii Nina , Begu Adam , Fasola Regina , Braşoveanu Valeriu , Ajder Vitalie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorului neuropsihologic în realizarea procesului educațional
Liogchii Nina1 , Petrache Mariana12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Gimnaziul „V. Cordineanu”, s. Chiţcanii Vechi, r. Teleneşti
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-35. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Ariile protejate – modele naturale de educație ecologică
Liogchii Nina12
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-230-4.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul surselor de poluare a aerului atmosferic în contextul acidifierii ecosistemelor
Brega Vladimir , Tărîţă Anatolie , Liogchii Nina , Lozan Raisa , Moşanu Elena
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică a componentelor de mediu în ANPS din raioanele Strășeni și Ialoveni
Tărîţă Anatolie , Liogchii Nina , Sandu Maria , Lozan Raisa , Moşanu Elena
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-1045
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Conţinutul metalelor grele în solurile şi biota ariilor naturale protejate de stat din bazinul Dunării (teritoriul Republicii Moldova)
Brega Vladimir , Liogchii Nina , Begu Adam , Tărîţă Anatolie , Braşoveanu Valeriu
Institutul de Ecologie şi Geografie
Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol”, conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-931-5..
Disponibil online 25 August, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul trăiește prin discipolii săi
Liogchii Nina
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea şi rolul ariilor protejate din nordul ţării
Liogchii Nina , Begu Adam , Brega Vladimir
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Conservarea patrimoniului natural în contextul dezvoltării regionale a Republicii Moldova
Liogchii Nina
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
Disponibil online 1 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecosisteme reprezentative cu potenţial de protecţie
Liogchii Nina , Begu Adam , Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
Disponibil online 1 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model de evidenţă a informaţiei cadastrale privind ariile naturale protejate de stat
Begu Adam , Liogchii Nina
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
Disponibil online 31 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Arii favorabile pentru conservarea biodiversităţii
Begu Adam , Liogchii Nina , Ajder Vitalie
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea elementelor naturale rare din unele arii protejate de stat
Begu Adam , Liogchii Nina , Brega Vladimir , Braşoveanu Valeriu , Donica Ala , Fasola Regina
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Starea ecologică a unor arii naturale protejate de stat din bazinul fl. Nistru
Liogchii Nina , Begu Adam , Brega Vladimir
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale
2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-139-2.
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte de educaţie ecologică a copiilor de vârstă şcolară mică
Liogchii Nina , Moşanu-Şupac Lora
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 17 October, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Evaluarea azotului imobilizat şi nutrutiv pentru ecosistemele forestiere
Brega V. , Begu Adam , Liogchii Nina , Braşoveanu Valeriu
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii lo
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-4494-1-0.
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia speciilor rare de plante în rezervaţiile naturale silvice din bazinul râului Prut
Liogchii Nina , Begu Adam , Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 16 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică a unor arii naturale protejate de stat din podişul Moldovei de Nord
Liogchii Nina , Begu Adam , Brega Vladimir , Braşoveanu Valeriu
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 4(70) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 August, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-1119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea elementelor naturale valoroase din rezervația peisajeră "La 33 de vaduri"
Begu Adam , Liogchii Nina , Donica Ala , Ajder Vitalie
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 5(71) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 19 June, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-991
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Pregătirea către şcoală şi adaptarea la procesul educaţional a copiilor de 6-7 ani prin prisma unor indici psihofiziologici
Moşanu-Şupac Lora , Coşcodan Diana , Liogchii Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-88. Vizualizări-1278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preliminary considerations concerning the role of Stanca forest ecosystem in the conservation of biological diversity
Liogchii Nina , Begu Adam , Brega Vladimir , Roşca Igor
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(28) / 2012 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Conservation of valuable landscape from the basin of the Prut river (the Republic of Moldova)
Liogchii Nina , Begu Adam , Brega Vladimir , Donica Ala
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(27) / 2011 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scientific argument concerning the establishment of natural forest reserve Curchi
Begu Adam , Liogchii Nina
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(27) / 2011 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 15 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Issues concerning the conservation of biological diversity in the Prut River floodplain (Republic of Moldova)
Liogchii Nina , Begu Adam
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(26) / 2010 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 15 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Argumentarea ştiinţifică a valorii ecosistemului forestier lupăria
Begu Adam , Liogchii Nina , Brega Vladimir , Tărîţă Anatolie , Sandu Maria , Stegărescu Vasile , Kuharuk Ecaterina , Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 4(34) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-1218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind realizarea monitoringului biologic pasiv şi activ în ecosistemele forestiere şi urbane
Begu Adam , Liogchii Nina , Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 5(35) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-1062
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 44 of 44