IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Agricultura Modernă – Realizări şi Perspective" consacrat aniversării de 80 de ani de la Înfiinţarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova,
Chișinău, Moldova, 27 septembrie 2013
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 36 (2)
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Cimpoieş G.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Anul publicării: 2013
Numărul de pagini: 359
ISBN: 978-9975-64-249-1
CZU: 63:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 13 iunie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (52)Ştiinţe agricole (534)Chimie (44)Biologie (174)Geografie (4)Medicină veterinară (1)Ştiinţe fizico-matematice (3)Geologie şi Mineralogie (2)Economie (9)Studiul artelor, culturologie (2)Medicină (1)Altele (1)Filologie (1)