IBN
Închide
Burian Alexandru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 68. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 23
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 21
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 20
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2022 - 3

INGOs and social economy: international and national legal regulation
Burian Alexander , Lîsenco Vladlena
University of European Studies of Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(247) / 2022 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 August, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerente privind metodele şi procedeele de negocieri internaţionale
Burian Alexandru12
1 Institutul de Cercetări Strategice al USEM,
2 Alexander Dubček University of Trenčín
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовое положение и опыт функционирования неправительственных организаций в зарубежных странах
Буриан Александр1 , Лысенко Владлена2
1 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
2 Европейский Университет Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Actul juridic, reglementarea juridică a relaţiilor internaţionale şi subiecţii relaţiilor internaţionale
Burian Alexandru , Chindîbaliuc Oleana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetării juridice
Partea 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geopolitical milestones of Moldovan Statehood
Burian Alexander
University of European Studies of Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2021 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Некролог. Сергей Михайлович Назария
Буриан Александр1 , Бенюк Валентин2 , Киндыбалюк Оляна1
1 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
2 Институт международных отношений Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomatic service of the Republic of Moldova: description, structure, functioning
Burian Alexander
Institute of Legal, Political and Sociological Research
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomatic service of the Republic of Moldova: description, structure, functioning
Burian Alexander
Institute of Legal, Political and Sociological Research
Studii şi cercetării juridice
Partea 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-3-9.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necrolog. Sergiu Nazaria
Burian Alexandru1 , Beniuc Valentin2 , Chindîbaliuc Oleana1
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obituary. Sergey Nazaria
Burian Alexander1 , Benyuk Valentin2 , Chindîbaliuc Oleana1
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 Institute of International Relations of Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Continuitatea statelor: succesiunea de drept, continuitatea istorică și perspectivele de dezvoltare a statalității moldoveneșt
Burian Alexandru
Alexander Dubček University of Trenčín
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(14) / 2019 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Cooperarea regional și subregională a Republicii Moldova din perspectiva procesului de integrare europeană
Diacon Maria , Burian Alexandru
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-144-49-0.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Договор о РСМД) и последствия для Европы
Буриан Александр
Институт стратегических исследований Европейского университета Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3-4(13) / 2018 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия на монографию Н.В. Щукиной «Социальные права человека и гражданина в Республике Молдова», Кишинэу, 2018,
Буриан Александр
Европейский Университет Молдовы
Legea şi Viaţa
Nr. 9(321) / 2018 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 16 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Continuitatea statelor: succesiunea de drept, continuitatea istorică şi perspectivele de dezvoltare a statalităţii moldoveneşti
Burian Alexandru12
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 25 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcțiile principale ale politicii externe a Republicii Moldova
Burian Alexandru12
2 Alexander Dubček University of Trenčín
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 February, 2018. Descarcări-37. Vizualizări-1038
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Permanent neutrality of the Republic of Moldova in the context of European geopolitics
Burian Alexander12 , Dorul Olga21
1 State University of Moldova,
Tamkang Journal of International Affairs
Nr. 1(20) / 2016 / ISSN 1027-4979
Disponibil online 26 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind evoluţia dreptului internaţional cosmic (spaţial) în secolul XXI
Burian Alexandru
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 14 December, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КОПЫЛОВ Михаил Николаевич
Буриан Александр1 , Абашидзе Аслан2 , Киндыбалюк Оляна1 , Солнцев Александр2
1 Европейский Университет Молдовы,
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 12 July, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Противостояние восток-запад на современном этапе и замороженные конфликты на постсоветском пространстве
Буриан Александр
Европейский Университет Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 74