IBN
Close
Hits: 93 Unique visitors: 81
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Burian Alexandru Dumitru - 58. Descărcări - 74. Vizualizări - 11558.
Articole în reviste din RM - 57. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2017 - 1

Continuitatea statelor: succesiunea de drept, continuitatea istorică şi perspectivele de dezvoltare a statalităţii moldoveneşti
Burian Alexandru12
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 25 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcțiile principale ale politicii externe a Republicii Moldova
Burian Alexandru12
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Trencianska University „Alexander Dubcek”
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 February, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Противостояние восток-запад на современном этапе и замороженные конфликты на постсоветском пространстве
Буриан Александр
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КОПЫЛОВ Михаил Николаевич
Буриан Александр1, Абашидзе Аслан2, Киндыбалюк Оляна1, Солнцев Александр2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Prietenia Popoarelor, Moscova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 12 July, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind evoluţia dreptului internaţional cosmic (spaţial) în secolul XXI
Burian Alexandru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 14 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Европейская безопасность в контексте переформатирования мировой системы международных отношений из однополярной в многополярную
Буриан Александр12
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Asociaţia de Drept Internaţional din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(38) / 2015 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 18 July, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 10

Gennady P. Zhukov Anniversary Professor
Vereshchetin Vladlen1, Abashidze Aslan2, Burian Alexandru3, Solnţev Alexandr2
1 Bulgarian Academy of Sciences,
2 Universitatea Prietenia Popoarelor, Moscova,
3 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(31) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 5 May, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Юбилей профессора Г.П. Жукова
Верещетин Владлен1, Абашидзе Аслан2, Солнцев Александр2, Буриан Александр3
1 Bulgarian Academy of Sciences,
2 Universitatea Prietenia Popoarelor, Moscova,
3 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(31) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 5 May, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jubileul profesorului Ghenadie P. Jukov
Verescetin Vladlen1, Abashidze Aslan2, Burian Alexandru3, Solnţev Alexandr2
1 Bulgarian Academy of Sciences,
2 Universitatea Prietenia Popoarelor, Moscova,
3 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(31) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 5 May, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Многополярный мир и место Eвропы в новой системе международных отношений
Буриан Александр
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(31) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 5 May, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzia Monografiei: „Jurisdicţia internaţională penală‖ Autori: Diana SÂRCU-SCOBIOALĂ, Irina LUPUŞOR, Eugenia GONCEAROVA;
Burian Alexandru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(31) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 5 May, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Review of the Monograph „International criminal jurisdiction” Authors: Diana SARCU-SCOBIOALA, Irina LUPUSOR, Eugenia GONCEAROVA
Burian Alexandru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(31) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 5 May, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия монографии: «Международная уголовная юрисдикция»
Буриан Александр
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(31) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 6 May, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нейтралитет Республики Молдова в геополитической архитектуре черноморского региона в контексте современных интеграционистских трансформаций
Буриан Александр1, Дорул Ольга2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(32) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 18 February, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы сотрудничества и противостояния в причерноморском регионе в контексте современных геополитических трансформаций
Буриан Александр
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(33) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 19 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Космос и экология в ХХI-м веке: реальности и перспективы
Буриан Александр
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(34) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 19 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Федерализация европейского союза и перспективы НАТО
Буриан Александр
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(27) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Молдавия между востоком и западом в контексте современных геополитических трансформаций
Буриан Александр
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(29) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

«Противоракетный зонтик» и дилемма безопасности в причерноморском регионе
Буриан Александр
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(26) / 2012 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 7

The Transnistrian Conflict – the prospects of its resolution
Burian Alexandru
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 4(72) / 2011 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 58